Form Đăng nhập

Suối nước nóng

Bên cạnh việc lập Room thi đấu và săn Boss, các bạn có thể đếnkhu vực nghỉ dưỡng cao cấp mang tên Suối Nước Nóng.

1

Để sử dụng chức năng này, các Gunner phải trả phí 10,000 Gold để có thể chọn phòng tắm, mỗi phòng chỉ có thể chứa tối đa 10 người.

1

Khi sử dụng Suối nước nóng thì cứ mỗi phút ngâm mình trong suối các bạn sẽ nhận được một lượng EXP.

1

Khi di chuyển vào khu vực này, các bạn cũng phải mặc trang phục đặc trưng của khu nghỉ dưỡng

1

Lưu ý

- Hiện Suối Nước Nóng không có chế độ tạo phòng, các bạn có thể vào những phòng có sẵn của hệ thống.

- Mỗi người chỉ được sử dụng Suối Nước Nóng 60 phút/ ngày.

- Trong trường hợp bạn chưa sử dụng hết 60 phút tắm suối mà thoát phòng tắm thì trong ngày hôm đó bạn vẫn có thể vào các Room Tắm Suối Nước Nóng cho đến khi sử dụng hết 60 phút được phép tắm Suối Nước Nóng trong 1 ngày của bạn.

360log