Form Đăng nhập

Sàn đấu giá

Gunny Online cung cấp tùy chọn mua bán, trao đổi vật phẩm (chưa bị khóa) giữa người chơi thông qua Sàn Đấu Giá. Khi sử dụng sàn đấu giá trong game , các bạn có thể mua các vật phẩm do gamer khác rao bán bằng cash hoặc có thể tự định giá và rao bán vật phẩm.

Đấu Giá

Quá trình đấu giá vật phẩm diễn ra theo các bước sau:

Đặt vật phẩm đấu giá

Click vào ô “Đấu giá” để chọn vật phẩm cần đấu giá.

1

- Giao diện Túi sẽ hiện ra để bạn bỏ vật phẩm cần đấu giá vào ô nói trên. Những vật phẩm đấu giá là những vật phẩm “Chưa khóa” và chưa “Đã quá hạn”. Khi đem vật phẩm thành công sẽ hiện lên vật phẩm cần bán.

1

Nhập giá

Bạn nhập giá đầu tiên để bắt đầu đấu giá ở bảng “Giá khởi điểm” và nhập “Giá chót” để người mua, mua hẳn vật phẩm bạn muốn bán. Giá đưa ra đều là giá Xu của Gunny Xu.

1

Chọn thời gian đấu giá

Thời gian diễn ra đấu giá có 3 mốc để bạn tùy chọn là 8h và 24h và 48 giờ kể từ lúc bạn đăng đấu giá.

1

- Hết thời gian đấu giá, người đưa giá cuối cùng sẽ lấy vật phẩm.

- Nếu hết hạn đấu giá mà không ai đấu giá vật phẩm thì vật phẩm sẽ gửi trả lại bạn thông qua hệ thống thư.

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn nhấn Bắt Đầu để hoàn thành quá trình đấu giá. Trong thời gian diễn ra đấu giá, nếu Gunner không muốn tiếp tục đấu giá vật phẩm thì có thể hủy quá trình đấu giá, vật phẩm sẽ được gửi trả về cho bạn

Kiểm Tra Thư Đấu Giá

Khi bạn mua hoặc hủy vật phẩm trong khu vực Đấu Giá. Hệ Thống Đấu Giá sẽ gửi Thư cho bạn, nội dung Thư có đính kèm vật phẩm mà bạn mua / mang ra đấu giá.

1

Bạn cần xác nhận để hoàn tất quá trình giao dịch

360log