Form Đăng nhập

Hệ thống vũ khí trang bị

Là trang bị cũng thuộc chủng loại trang phục. Trang Sức bao gồm các loại : Nhẫn, vòng tay và dây chuyền (chỉ bán trong Shop Guild). Trang sức có thể gia tăng sức mạnh thông qua dung luyện Trang Sức và hợp thành tại Tiệm Rèn.

Dưới đây là bảng chỉ số thuộc tính của các trang sức thông dụng:

Tên Hình ảnh Loại Công kích Phòng thủ Nhanh nhẹn May mắn
Thiên Vũ 1 Nhẫn 5 5 10 5
Cỏ bốn là 1 Nhẫn 5 5 5 10
Nhẫn chữ P 1 Nhẫn 10 5 5 5
Lam Hải 1 Nhẫn 5 10 5 5
Vĩnh cửu 1 Vòng tay 5 10 5 5
Tinh xảo 1 Vòng tay 5 5 10 5
Chúc phúc 1 Vòng tay 5 5 5 10
Ác ma 1 Vòng tay 10 5 5 5
Vật định tình 1 Nhẫn 20 10 10 10
360log