Form Đăng nhập

Thành tích & xếp hạng

Bên cạnh bảng thành tích cá nhân thì Gunny Online cũng có hệ thống Bảng Xếp Hạng để vinh danh các cao thủ và Guild có thực lực, cấp độ mạnh nhất máy chủ nói riêng và liên server nói chung.

1

Giao diện Bảng Xếp Hạng

Bảng Xếp Hạng chia làm 4 hạng mục chính là:

- Xếp hạng trong cùng máy chủ: Cá Nhân, Guild

- Xếp hạng dựa trên tất cả các máy chủ: Liên Server Cá Nhân, Liên Server Guild.

Tại mỗi hạng mục nói trên, hệ thống lại sắp xếp thứ tự bảng xếp hạng dựa trên Điểm Lực Chiến, Cấp Độ (level), Điểm Công TrạngThành Tựu.

360log