Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05.11 - 11.11]

Từ 04-11-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 05.11.2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11.11.2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Nón-Thô 1
Đồng Đỏ 10
Quả Hồn Sơ 2
GÓI QUÀ 2 Đá Tiến Hóa 1
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1
Đá Đúc Luyện 2
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 2
Đồng Đỏ 25
Quả Hồn Sơ 5
GÓI QUÀ 2 Đá Tiến Hóa 2
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1
Đá Đúc Luyện 4
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Nón-Thường 1
Sắt Mềm 15
Quả Hồn Sơ 10
GÓI QUÀ 2 Đá Tiến Hóa 4
Đá Đột Phá 3
Đá Đúc Luyện 8
GÓI QUÀ 3 Ấn Bùa Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 3
WOW-Photocopy
7 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Nón-Thường 1
Sắt Mềm 20
Quả Hồn Sơ 20
GÓI QUÀ 2 Đá Tiến Hóa 8
Đá Đột Phá 6
Đá Đúc Luyện 16
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh hiệu: Khách Lẻ-Siêu
15 ngày
1
Đá Phong Ấn 6
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Nón-Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Quả Hồn Sơ 50
GÓI QUÀ 2 Đá Tiến Hóa 10
Đá Đột Phá 12
WOW - Người tuyết
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3 Thẻ Danh Hiệu: Khách VIP-Siêu
15 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 2
Đá Phong Ấn 15

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sát Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1
Quyển Phù Hiệu-Nón-Ưu Tú 1
Quả Hồn-Sơ 80
GÓI QUÀ 2
Đá Tiến Hóa 20
Đá Đột Phá 24
Đá Đúc Luyện 50
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 25
Đá Thức Tỉnh 3
Thẻ Danh Hiệu: Trùm Cổ Phiếu
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Nón-Hoàn Mỹ 1
Quả Hồn Sơ 150
Sát Long+4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1
GÓI QUÀ 2
Đá Tiến Hóa 40
Đá Đột Phá 48
Thẻ Danh Hiệu: Thần Cổ Phiếu
15 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 6
Đá Phong Ấn 50
Thần Hộ Mệnh 4 Sao (Ngẫu nhiên)
Mở nhận 1 Thần Hộ Mệnh 4 Sao ngẫu nhiên 
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 30
Đá Đột Phá 100
Xe Không Gian
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Đá Tiến Hóa 80
Đá Đúc Luyện 200
Khiên Captain
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 100
Đá Thức Tỉnh 12
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên)
Mở nhận ngẫu nhiên 1 quyển Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh: Bùng Cháy-Cao x1, Thuần Khiết-Cao x1, Kết Giới Nước-Cao x1, Phản Chiếu-Cao x1, Chuỗi Sấm Sét-Cao x1, Lời Của Gió-Cao x1, Hóa Đá-Cao x1, Kiên Cố-Cao x1.
2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu Báu Sát 19 1
Đá Đột Phá 200
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
GÓI QUÀ 2
Thẻ Cánh Bóng Tối
Vĩnh viễn
1

Đá Tiến Hóa

160
Đá Đúc Luyện 350
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 200
Đá Thức Tỉnh 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 màu 20
Đá Đột Phá 400
Quyển Phù Hiệu-Nón-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thần Hộ Mệnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 1
Đá Đúc Luyện 700
Đá Tiến Hóa 320
GÓI QUÀ 3

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 4
Đá Phong Ấn 400
Đá Thức Tỉnh 50

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Đá Đột Phá 800
Quyển Phù Hiệu-Nón-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
LEGEND - Đàn Hắc Ám
Vĩnh viễn
1
Đá Tiến Hóa 640
Đá Đúc Luyện 1400
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 800
Quả Hồn-Cao 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Đá thức tỉnh·Tề Thiên Đại Thánh

5
Quà Thức Tỉnh Pet 200
Tôn Ngộ Không 5 1
GÓI QUÀ 2
Đá Tiến Hóa 1200
Bùa Truyền thuyết 3
Siêu Xe H2R
Vĩnh viễn
1
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Đá Phong Ấn 1200
Quả Hồn-Cao 300

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.