Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [05.11 - 11.11]

Từ 04-11-20

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 05.11.2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11.11.2020

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 3
Hồn Bảo Vệ 2
Bụi Sao 4
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Quả Hồn-Sơ 2
Châu báu Sát thương Lv.15 1
Trùng Sinh Đơn 1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Đá Đúc Hồn 2
Hộp Hồn Tinh-Vừa 2
Đá Linh Nguyện 2
3,500 Xu
Búa S - Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S - Phù Điêu
7 ngày
1
Giáp S - Phù Điêu 
7 ngày
1
8,000 Xu Thuốc Luyện Thể 25
Hồn Rồng Lửa 5
Sách ma pháp
7 ngày

1
15,000 Xu Bao tay Venus +5
7 ngày
1
Thuốc Luyện Thể 40
Ngọc Gió 10
20,000 Xu Thẻ Rồng Bóng Tím
60 ngày
1
Mầm Xanh Lấp Lánh 4 Sao 1
Ngọc Gió 10
35,000 Xu Thuốc Luyện Thể 80
Ngọc Gió 15
Super-Hoa Tình Yêu
7 ngày

1
50,000 Xu Bùa Siêu việt 1
Thuốc Luyện Thể 150
Ngọc Gió 30
80,000 Xu Ngọc Gió 50
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
Bùa Siêu việt 1
100,000 Xu Thuốc Luyện Thể 300
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Nến Thất Bảo 100
200,000 Xu Ấn Nghệ Thuật (1)-Hoàn Mỹ-5 Sao 1
Nến Thất Bảo 200
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
300,000 Xu Nến Thất Bảo 300
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi Quyển Phù Hiệu - Siêu Việt 1
400,000 Xu Nhẫn 11 Tuổi +5
7 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi Khắc Ấn  Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.