Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [12.11 - 18.11]

Từ 11-11-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 12.11.2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 18.11.2020.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thô 1
Đá tăng cấp 1
Đá Đúc Hồn 1
GÓI QUÀ 2 Thức Ăn (Cao) 2
Legend - Kẹo ma quái - Mảnh sơ 2
Châu báu sát thương Lv15 1
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Đá tăng cấp 2
Đá Đúc Hồn 2
Châu báu sát thương Lv15 1
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Đá tăng cấp 4
Đá Đúc Hồn 3
Châu báu sát thương Lv15 2
GÓI QUÀ 3 Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 3
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4
Danh Hiệu: Hương Sen
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Đá tăng cấp 8
Ma Thạch 5000 EXP 1
Đá Đúc Hồn 6
GÓI QUÀ 3 Châu báu sát thương Lv17 1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 8
Danh Hiệu: Lao Động Vinh Quang
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Vàng Tím 5
Ma Thạch 5000 EXP 1
Đá Đúc Hồn 12
GÓI QUÀ 3 Danh Hiệu: Trăm Trận Trăm Thắng
10 ngày
1
Đá Phong Ấn 15
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 16

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Ưu Tú 1
Bạc Trắng 20
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Vàng Tím 10
Ma Thạch 5000 EXP 2
Đá Đúc Hồn 24
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 32
Đá Phong Ấn 25
WOW-Thiên sứ ban phúc*
7 ngày / có thể tiếp phí
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Hoàn Mỹ 1
Bụi Sao 200
Vàng Tím 20
GÓI QUÀ 2
Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi: Bò Sữa Trái Tim
60 ngày
150
Ma Thạch 5000 EXP 4
Đá Đúc Hồn 48
GÓI QUÀ 3

Thần Hộ Mệnh 4 Sao (Ngẫu nhiên)
Mở nhận 1 Thần Hộ Mệnh 4 Sao ngẫu nhiên.
1
Đá Phong Ấn 50
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 32

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Chiến thần*
365 ngày / Có thể dịch chuyển / Không thể tiếp phí
1
Bùa 200 Bụi 80
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
GÓI QUÀ 2
Vàng Tím 40
Đá Đúc Hồn 100
Thẻ Phụ Kiện Hổ Răng Kiếm
120 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 2
Đá Phong Ấn 100
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 64

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu Báu Sát 19 1
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Thú cưng: Thỏ Ngọc 5 Sao 1

Pha Lê 7 Màu

10
Đá Đúc Hồn 200
GÓI QUÀ 3

Danh hiệu: Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 200
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 128

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 màu 20
Bụi Sao 600
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Pha Lê 7 Màu 20
Đá Đúc Hồn 400
Thần Hộ Mệnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 1
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 250
Đá Phong Ấn 400
Thẻ phụ kiện Hồ Ly
Vĩnh viễn
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Bụi Sao 1200
Túi Quyển Phù Hiệu-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Legend·Thần Giáo Ares
7 ngày
1
Pha Lê 7 Màu 40
Đá Đúc Hồn 800
GÓI QUÀ 3

Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 500
Đá Phong Ấn 800
Túi quà Ấn Siêu Việt 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Đá Thức Tỉnh

60
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 800
Thẻ Phụ Kiện Thú Cưỡi: Chu Tước 1
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Đúc Hồn 1200
Quà Thức Tỉnh Pet 200
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Thuốc Tăng Tư Chất 40
Quả Hồn-Cao 300

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.