Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.11 - 25.11]

Từ 18-11-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19.11.2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25.11.2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Thô 1
Đồng Đỏ 10
Quả Hồn Sơ 2
GÓI QUÀ 2 Đồng 1
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1
Đá Tâm Nguyện 4
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 2
Đồng Đỏ 25
Quả Hồn Sơ 5
GÓI QUÀ 2 Đồng 2
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 1
Đá Tâm Nguyện 6
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Thường 1
Sắt Mềm 15
Quả Hồn Sơ 10
GÓI QUÀ 2 Đồng 4
Thuốc Luyện Thể 3
Đá Tâm Nguyện 12
GÓI QUÀ 3 Ấn Bùa Siêu Việt 1
Trùng Sinh Đơn 2
WOW- Thế vận hội
7 ngày / Kích hoạt phụ kiện
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Thường 1
Sắt Mềm 20
Quả Hồn Sơ 20
GÓI QUÀ 2 Đồng 8
Thuốc Luyện Thể 6
Đá Tâm Nguyện 24
GÓI QUÀ 3 Dụng cụ học tập
7 ngày / Kích hoạt phụ kiện
1
Trùng Sinh Đơn 3
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Quả Hồn Sơ 50
GÓI QUÀ 2 Đồng 10
Thuốc Luyện Thể 12
SUPER-Boomerang
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3 Nhớ Ơn Thầy Cô
30 ngày / Dùng nhận danh hiệu Nhớ Ơn Thầy Cô, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +20, Phòng thủ +11, Nhanh nhẹn +20, May mắn +11. Hiệu lực: 30 ngày.
1
Đá Thức Tỉnh 2
Trùng Sinh Đơn 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sát Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Ưu Tú 1
Quả Hồn-Sơ 80
GÓI QUÀ 2
Đồng 20
Thuốc Luyện Thể 24
Đá Tâm Nguyện 80
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 10
Đá Thức Tỉnh 3
Ơn Nghĩa Sinh Thành
30 ngày / Dùng nhận danh hiệu Ơn Nghĩa Sinh Thành, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: tấn công +20, phòng thủ +20, nhanh nhẹn +20, may mắn +20. Hiệu lực: 30 ngày.
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
Quả Hồn Sơ 150
Sát Long+4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1
GÓI QUÀ 2
Đồng 40
Thuốc Luyện Thể 48
Thẻ Gấu Trúc
60 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 6
Trùng Sinh Đơn 20
Thần Hộ Mệnh 4 Sao (Ngẫu nhiên)
Mở nhận 1 Thần Hộ Mệnh 4 Sao ngẫu nhiên 
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 30
Thuốc Luyện Thể 100
Bộ Phụ Kiện Thời Trang: Hoạt Hình Gunny 10/12
Mở chắc chắn nhận hết các Set trang bị sau: Vui Tết, Rồng Mắt Xanh, Rồng Thiếu Nữ, Rồng Ăn Vặt, Hải Tặc (Nam), Hải Tặc (Nữ), Dũng Giả (Nữ), Dũng Giả (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nữ).
1
GÓI QUÀ 2
Đồng 80
Đá Linh Nguyện 60
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
90 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 40
Đá Thức Tỉnh 12
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên)
Mở nhận ngẫu nhiên 1 quyển Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh: Bùng Cháy-Cao x1, Thuần Khiết-Cao x1, Kết Giới Nước-Cao x1, Phản Chiếu-Cao x1, Chuỗi Sấm Sét-Cao x1, Lời Của Gió-Cao x1, Hóa Đá-Cao x1, Kiên Cố-Cao x1.
2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Châu Báu Sát 19 1
Thuốc Luyện Thể 200
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh 1
GÓI QUÀ 2
PET Tiểu Hồ Ly 5 Sao
1

Đồng

160
Đá Linh Nguyện 100
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hà Nội
30 ngày / 100-100-100-100
1
Trùng Sinh Đơn 60
Đá Thức Tỉnh 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 màu 20
Thuốc Luyện Thể 400
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thần Hộ Mệnh 5 Sao (Ngẫu nhiên) 1
Đá Linh Nguyện 200
Đồng 320
GÓI QUÀ 3

Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh-Cao (Ngẫu Nhiên) 4
Trùng Sinh Đơn 120
Đá Thức Tỉnh 50

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Thuốc Luyện Thể 800
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Legend-Boomerang
Vĩnh viễn
1
Đồng 640
Đá Linh Nguyện 400
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 240
Quả Hồn-Cao 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1

Đá thức tỉnh·Tề Thiên Đại Thánh

5
Quà Thức Tỉnh Pet 200
Tôn Ngộ Không 5 1
GÓI QUÀ 2
Đồng 1200
Đá Linh Nguyện 600
Siêu Xe H2R
Vĩnh viễn
1
GÓI QUÀ 3

Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Trùng Sinh Đơn 400
Quả Hồn-Cao 300

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.