Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.11 - 25.11]

Từ 18-11-20

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 19.11.2020
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 25.11.2020

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Da Thú 3
Quả Hồn-Sơ 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 1
Châu báu Sát thương Lv.15 1
Đá Luyện Hóa 1
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Đá Tím 1
Hộp Hồn Tinh-Vừa 2
Bạc 2
3,500 Xu
Búa S - Phù Điêu
7 ngày
1
Nón S - Phù Điêu
7 ngày
1
Giáp S - Phù Điêu 
7 ngày
1
8,000 Xu Đá Phong Ấn 4
Ngọc Băng 5
Sách Thần-Trung
7 ngày
3
15,000 Xu Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ
7 ngày
6
Đá Phong Ấn 4
Ngọc Băng 10
20,000 Xu Mảnh Gà Đại Hiệp - Sơ 10
Tuần Lộc 3 Sao 1
Ngọc Băng 10
35,000 Xu Đá Phong Ấn 4
Ngọc Băng 15
Nữ Hoàng Băng Giá
7 ngày

1
50,000 Xu Lavar Chúa điệu đà
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 4
Ngọc Băng 30
80,000 Xu Baymax
7 ngày
1
Quyển Phù Hiệu-Vũ Khí Phụ-Hoàn Mỹ 1
SUPER-GunPhone
7 ngày
1
100,000 Xu Đá Phong Ấn 4
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Mèo Kitty Hoa
7 ngày
1
200,000 Xu Ấn Sức Mạnh (2)-Hoàn Mỹ-5 Sao 1
Oh
7 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
300,000 Xu Cơ Giáp Vô Địch
7 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi Quyển Phù Hiệu - Siêu Việt 1
400,000 Xu Nhẫn 11 Tuổi +5
7 ngày
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Túi Khắc Ấn  Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.