Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [19.11 - 25.11]

Từ 18-11-20

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 19.11.2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 25.11.2020.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên
Ánh Chớp
33 ngày
1080 540 1 Xu Khóa

Hoang Dã
7 ngày
600 300 1 Xu Khóa

Rừng Xanh
33 ngày
1080 540 1 Xu Khóa

Sắc Sảo
7 ngày
320 160 1 Xu Khóa

Ánh Lửa

33 ngày
1080 540 1 Xu Khóa

Phiêu Bồng

7 ngày

600 300 1 Xu Khóa

Duyên Rừng

33 ngày

1080 540 1 Xu Khóa

Tươi Vui

7 ngày

320 160 1 Xu Khóa

Thám Hiểm Cổ Tích

7 ngày

540 270 1 Xu/Xu Khóa

Heo Hồng

7 ngày

540 270 1 Xu/Xu Khóa

Du Hành Cổ Tích
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Heo Hồng
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Giấc Mơ Hoa Tím
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Giấc Mơ Rực Rỡ
7 ngày
300 150 1 Xu/Xu Khóa

Ngây Thơ Bạo Dạn
7 ngày
540 270 1 Xu/Xu Khóa

Dũng Mãnh Tiến Lên
7 ngày
100 50 1 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Thần May Mắn
500 300 20 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Hoa Tình Yêu
500 300 20 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Kẹo Ma Quái
500 300 20 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Halloween
500 300 20 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Búa Chiến Thần
500 300 20 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x1
150 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá tăng cấp x1
350 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Sao Lv1 x1
270 100 50 Xu/Xu Khóa

Túi Mảnh Chiến Kỹ x100
3000 2300 50 Xu/Xu Khóa

Đá Cường Hóa x100
1000 200 5 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa

Mảnh Cao LEGEND Sách Hắc Ám x1
800 400 20 Xu/Xu Khóa

Tinh Linh Hoa x1
30 ngày
10000 5000 1 Xu

Nhà Tuyết Nhỏ
365 ngày
10000 6000 1 Xu/Xu Khóa

Gấu Bông Giáng Sinh
365 ngày
10000 6000 1 Xu/Xu Khóa

Nón Sừng Hươu
365 ngày
10000 6000 1 Xu/Xu Khóa

Âu Phục Giáng Sinh
365 ngày
10000 6000 1 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Thần May Mắn-Bạc
1000 500 10 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Hoa Tình Yêu-Bạc
1000 500 10 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Kẹo Ma Quái-Bạc
1000 500 10 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Halloween-Bạc
1000 500 10 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Búa Chiến Thần-Bạc
1000 500 10 Xu/Xu Khóa

Sổ Nhà Thám Hiểm - Bạc x1
5000 4500 20 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bong Bóng Mừng 11 Tuổi x1
(15-15-15-15)
7 ngày
3000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 2 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên
Hộp Thẻ Thần May Mắn-Vàng
2000 1000 5 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Hoa Tình Yêu-Vàng
2000 1000 5 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Kẹo Ma Quái-Vàng
2000 1000 5 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Halloween-Vàng
2000 1000 5 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Búa Chiến Thần-Vàng
2000 1000 1 Xu

Thẻ phụ kiện Dê trắng x1
Vĩnh viễn
50000 1 1 Xu/Xu Khóa

WOW-Gậy Như Ý
7 ngày
5000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Đồ Thỏ x1
365 ngày
30000 12000 1 Xu/Xu Khóa

Tai Thỏ x1
365 ngày
30000 12000 1 Xu/Xu Khóa

Đồ Học Sinh x1
365 ngày
30000 12000 1 Xu/Xu Khóa

Mũ Đưa Thư x1
365 ngày
30000 12000 1 Xu/Xu Khóa

Sừng Hươu Tuyết
365 ngày
30000 12000 1 Xu/Xu Khóa

Đồng Đỏ x1
15 7 50 Xu/Xu Khóa

Sắt Mềm x1
60 30 40 Xu/Xu Khóa

Bạc Trắng x1
240 120 30 Xu/Xu Khóa

Vàng Tím x1
600 300 20 Xu/Xu Khóa

Hồn Rồng Lửa x1
600 300 50 Xu

Ngọc Băng x1
600 300 50 Xu

Ngọc Gió x1
600 300 50 Xu

Kết Tinh Mặt Đất x1
600 300 50 Xu

Quyển Phù Hiệu - Vũ Khí - Ưu Tú x1
5000 3000 1 Xu

Quyển Phù Hiệu - Vũ Khí Phụ - Ưu Tú x1
5000 3000 1 Xu

Quyển Phù Hiệu - Áo - Ưu Tú x1
5000 3000 1 Xu

Quyển Phù Hiệu - Nón - Ưu Tú x1
5000 3000 1 Xu

Mảnh Sơ LEGEND Xếp Hình x1
700 350 30 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt
30000 20000 5 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
2000 1000 20 Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư