Đầu trang

Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Ngày Nhà Giáo 2020 [19/11 - 25/11]

Từ 18-11-20

Trau Chuốt Vũ Khí

Gắn Kết Đồng Đội
Thời gian 00:00:00 19/11/2020 - 23:59:59 25/11/2020
Cấp độ Level 12 - 70
Điều kiện Hoàn thành nhiệm vụ sau:
- Chiến thắng 3 trận Guild Chiến
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng tối đa 5 lần.
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đồ Gọt x3
Không Khóa

Người Đưa Đò

Người Đưa Đò
Thời gian 00:00:00 19/11/2020 - 23:59:59 25/11/2020
Cấp độ Level 22 - 70
Điều kiện Cùng đệ tử hoàn thành 2 trận đấu
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng 2 lần.
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đồ Gọt x3
Khóa
Ngọc 500 EXP x2
Khóa
Vật Tế Cao x3
Khóa
Linh Hồn Pet x2
Khóa
Quả Hồn-Sơ x3
Khóa
Đá Tăng Cấp x1
Khóa

Nhớ Ơn Thầy Cô

Nhớ Ơn Thầy Cô
Thời gian 00:00:00 19/11/2020 - 23:59:59 25/11/2020
Cấp độ Level 5 - 17
Điều kiện Cùng sư phụ hoàn thành 2 trận đấu
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng 2 lần.
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đồ Gọt x2
Khóa
Ngọc 500 EXP x1
Khóa
Vật Tế Cao x2
Khóa
Linh Hồn Pet x2
Khóa
Chiến Hồn Đơn x20
Khóa
Đá Cường Hóa x20
Khóa

Tôn Sư Trọng Đạo

Tôn Sư Trọng Đạo
Thời gian 00:00:00 19/11/2020 - 23:59:59 22/11/2020
Cấp độ Level 11 - 70
Điều kiện Thu thập Đồ Gọt x50
Ghi Chú Mỗi ngày có thể hoàn thành nhận thưởng 1 lần.
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đồ Gọt x50
Khóa
 
Tôn Sư Trọng Đạo x1
15 ngày - Khóa
Thuốc Luyện Thể x5
Khóa
Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh x1
Khóa
Hộp Hồn Tinh - Lớn x1
Khóa
Set Quần Áo Hội Học Sinh (Nam) x1
8 ngày - Khóa
Gà Đột Biến [19/11-22/11]
Công +20, Thủ +11, Nhanh +20, May +11
Set Quần Áo Hội Học Sinh (Nữ) x1
8 ngày - Khóa