TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.06 - 13.06]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.06 - 13.06]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.06 - 13.06]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 07/06/2023 - 13/06/2023

STT Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
1 Vòng Quay May Mắn Thời gian 07/06 - 09/06
2 Công Trùng Chiến Thời gian 07/06 - 13/06
3 BXH Nạp liên server  BXH Nạp Xu Hạng 1 Trang Sức Tím Tự Chọn 2 2
Huy Chương Gấu Trúc 1
Hộp Tự Chọn Thẻ Đào Vàng 1
BXH Nạp Xu Hạng 2  Trang Sức Tím Tự Chọn 2 1
Hộp  Thẻ Đào Vàng Ngẫu Nhiên 1
BXH Nạp Xu Hạng 3  Trang Sức Tím Tự Chọn 2 1
Hộp Thẻ Đào Vàng Ngẫu Nhiên 1
BXH Nạp Xu Hạng 4 Trang Sức Tím Tự Chọn 1
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 100
BXH Nạp Xu Hạng 5~10  Trang Sức Tím Tự Chọn 1
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 60
4 Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
5 Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv2 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 20
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 40
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
6 Nạp tích lũy tuần  Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Trùng Sinh Đơn 30
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Trùng Sinh Đơn 40
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 3
Mảnh Đá Sức Mạnh 3
Trùng Sinh Đơn 50
Nạp 50.000 Xu Trang Sức Tím Tự Chọn 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 5
Trùng Sinh Đơn 60
Nạp 100.000 Xu Trang Sức Tím Tự Chọn 1
Chọn 1 trong 2: 1
Mảnh Đá Sức Mạnh*13
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Trùng Sinh Đơn 80
7 Tiêu Xu tích lũy ngày Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn 1
Túi Thần Khí - tháng 6 4
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí - tháng 6 8
Hồn Thẻ 40
Tiêu 2.000 Xu Vàng 10000
Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí - tháng 6 16
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí - tháng 6 40
8 Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần Tiêu 10.000 Xu Quà Thẻ Bài 1
Quà Nguyên Liệu 1
Hoa Đỏ 1
Tiêu 20.000 Xu Quà Nguyên Liệu 1
Hoa Trắng 1
Quà Thẻ Bài 1
Tiêu 30.000 Xu Quà Thẻ Bài 2
Quà Nguyên Liệu 2
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Quà Nguyên Liệu 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Quà Nguyên Liệu 3
9 Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần Quyền Vương 5 Sao 1
10 Thắng Chiến Thần Thắng 5 trận Chiến Thần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Xu Kỷ Niệm 2
Thắng 10 trận Chiến Thần Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Xu Kỷ Niệm 3
Thắng 15 trận Chiến Thần Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Xu Kỷ Niệm 3
11 Chuyên Gia Thi Đấu Đấu Tự Do thắng 1 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 1
Đấu Tự Do thắng 3 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 2
Xu Kỷ Niệm 1
Đấu Tự Do thắng 5 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Xu Kỷ Niệm 2
Đấu Tự Do thắng 7 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 4
Xu Kỷ Niệm 2
Đấu Tự Do thắng 9 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 5
Xu Kỷ Niệm 2
Đấu Tự Do thắng 11 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 5
Xu Kỷ Niệm 3
Đấu Tự Do thắng 13 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 6
Xu Kỷ Niệm 3
Đấu Tự Do thắng 15 trận Nguyên Liệu Tự Chọn 4 6
Túi Quà Năng Động (2) 1
Xu Kỷ Niệm 3
12 Quà Vượt Phó Bản Thứ 4 Vượt ải Khó - Kiến 1 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Kiến 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Kiến 5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
13 Quà Vượt Phó Bản Thứ 5 Vượt ải Khó - Giải Cứu Gà Con 2 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Giải Cứu Gà Con 5 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Giải Cứu Gà Con 5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
14 Quà Vượt Phó Bản Thứ 6 Vượt ải Khó - Vương Thành Gà 1 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Vương Thành Gà 3 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Vương Thành Gà 5 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
15 Quà Vượt Phó Bản Thứ 7 Vượt ải Khó - Bộ Lạc Tà Thần 1 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Bộ Lạc Tà Thần 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Bộ Lạc Tà Thần 5 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
16 Quà Vượt Phó Bản CN Vượt ải Khó - Pháo Đài Hắc Ám 1 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Pháo Đài Hắc Ám 3 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Pháo Đài Hắc Ám 5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
17 Quà Vượt Phó Bản T2 Vượt ải Khó - Đại Chiến Rồng 1 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Đại Chiến Rồng 3 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Đại Chiến Rồng 5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
18 Quà Vượt Phó Bản T3 Vượt ải Khó - Đấu Trường Gà 1 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Đấu Trường Gà 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Xu Kỷ Niệm 5
Vượt ải Khó - Đấu Trường Gà 5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động 1
Xu Kỷ Niệm 5
19 Đổi Thời Trang - Lục   Bộ Công Nghệ Tối Thượng Nữ 1
Bộ Công Nghệ Tối Thượng Nam 1
Bộ Thợ Săn Lạnh Lùng 1
Bộ Kẻ Săn Ma 1
Bộ Quyết Thắng Ngàn Dặm 1
Bộ Bày Mưu Lập Kế 1
Bộ Pháp Quan Gunny 1
Bộ Tuần Tra Cấp Tốc 1
Bộ Tuần Lộc Hoa Tuyết 1
Bộ Tuần Lộc Phấn Khởi 1
Bộ Cô Bé Mùa Đông 1
Bộ Lãng Tử Mùa Đông 1
Bộ Bồng Bềnh 1
Bộ Tiêu Dao 1
Bộ Hacker Thiên Tài 1
Bộ Mèo Máy 1
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí (nam) 1
Bộ Chuyên Gia Vũ Khí (nữ) 1
Bộ Chuyển Phát Không Gian (nam) 1
Bộ Chuyển Phát Không Gian (nữ) 1
Bộ Ván Trượt 1
Bộ Tay Trượt Siêu Đẳng 1
Bóng Chuyền Bãi Biển (nữ) 1
Bộ Mùa Hè Rực Rỡ (nam) 1
Bộ Mùa Hè Rực Rỡ (nữ) 1
Ngày Nghỉ An Nhàn (nữ) 1
Bộ Thần Cáo 1
Bộ Âm Dương 1
Bộ Càn Khôn 1
Bộ Cánh Bướm 1
20 Đổi Thời Trang - Tím   Bộ Mùa Hoa Anh Đào 1
Bộ Khát Vọng Học Hỏi 1
Bộ Cô Bé Xấu Xa 1
Bộ Chàng Trai Xấu Xa 1
Bộ Cô Bé Mùa Hè 1
Bộ Chàng Trai Mùa Hè 1
Bộ u Lam Bồng Bềnh 1
Bộ Kỳ Nghỉ Mùa Xuân 1
Bộ Uy Nghiêm 1
Bộ Đoan Chính 1
Bộ Sói Con 1
Bộ Miêu Miêu 1
Bộ Thanh Xuân (nam) 1
Bộ Thanh Xuân (nữ) 1
Bộ Học Viên (nam) 1
Bộ Học Viên (nữ) 1
Bộ Sinh Tồn 1
Bộ Đặc Huấn 1
Bộ Hamster (nam) 1
Bộ Hamster (nữ) 1
Bộ Tuổi Thơ (nam) 1
Bộ Tuổi Thơ (nữ) 1
Bộ Gấu Trúc (nam) 1
Bộ Gấu Trúc (nữ) 1
Bộ Việt Quất 1
Bộ Trái Cây 1
Bộ Sôi Động 1
Bộ Hoa Cỏ 1

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.