TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [21.02 - 27.02]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [21.02 - 27.02]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [21.02 - 27.02]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 21/02/2024 - 27/02/2024.

Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
BXH Tiêu Liên Server

BXH Tiêu Phí Hạng 1 Khắc Ấn Cam Tự Chọn  2
Đá Gia Công 3000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 5
BXH Tiêu Phí Hạng 2 Khắc Ấn Cam Tự Chọn  1
Đá Gia Công 2000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 5
BXH Tiêu Phí Hạng 3 Khắc Ấn Cam Tự Chọn  1
Đá Gia Công 1500
Mảnh Vạn Năng Đỏ 2
BXH Tiêu Phí Hạng 4~10 Quà Khắc Ấn Cam Ngẫu Nhiên 1
Đá Gia Công 1000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 1
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Túi Quà May Mắn 2
Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Vé rút Châu Báu 100
Loa Lớn Liên Server 1
Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Danh Hiệu Gà Đột Biến 1
Bùa May mắn 3
Thuốc Hoạt Bát 2
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Vé Quay Vũ Khí 10
Thuốc Hoạt Bát 3
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 2
Thuốc Tu Luyện Lv2 30
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Thuốc Hoạt Bát 5
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Vạn Năng-Tím 1
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 20
Nạp 10.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*20
1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
1
Túi Châu Báu Tự Chọn:
Sát Thương Lv1
Hộ Giáp Lv1
1
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 20
Nạp 20.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*20
2
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
2
Đá Gia Công 50
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 30
Nạp 30.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*20
2
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 100
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 50
Nạp 50.000 Xu Quà Trang Sức Thảo Phạt II Tự Chọn 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 200
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 100
Nạp 100.000 Xu Khắc Ấn Cam Tự Chọn  1
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: 1
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Skin Linh Hồn:Cưỡi Rồng Đón Gió 1
Vật Liệu Đào Bảo-Cao 200
Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí 2024 2
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn 1
Túi Thần Khí 2024 3
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí 2024 5
Túi Quà Loa Lớn:
Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng
 
Tiêu 2.000 Xu Vàng 10000
Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí 2024 10
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí 2024 30
Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
1
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
1
Tiêu 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
2
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
2
Tiêu 2.000 Xu Vé Rút Thưởng Pet 20
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
6
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Tiêu 10.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 1
Hoa Đỏ 1
Kẹo Mút Sao 30
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn 1
Hoa Trắng 1
Pha Lê Tím 10
Kẹo Mút Sao 60
Tiêu 30.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 2
Kẹo Mút Sao 100
Quà Tự Chọn Khắc Ấn:
100 Pha Lê Linh Hồn
20 Đá Luyện Hóa
1
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Quà Tự Chọn Khắc Ấn:
100 Pha Lê Linh Hồn
20 Đá Luyện Hóa
2
Pha Lê Tím 20
Kẹo Mút Sao 100
Tiêu 100.000 Xu  Kẹo Mút Sao 100
Ngọc Trai 2
Pha Lê Tím 30
Quà Tự Chọn Khắc Ấn:
100 Pha Lê Linh Hồn
20 Đá Luyện Hóa
2
Tiêu 150.000 Xu  Kẹo Mút Sao 100
Tự Chọn
Ngọc Trai*2
Châu Báu ST 2 dòng
1
Loa Lớn Liên Server 5
Tự Chọn:
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn
Mảnh Vạn Năng Đỏ*3
1
Đấu Tự Do Đấu Tự Do thắng 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 2
Đấu Tự Do thắng 5 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 2
Đấu Tự Do thắng 7 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 200
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng 250
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng 300
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 10
Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng6000 lần  Châu Báu ST Ngẫu Nhiên 1
Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) Vượt PB 1 lần Đá Gia Công 1
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 2
Vượt PB 3 lần  Đá Gia Công 2
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 2
Vượt PB  5 lần Đá Gia Công 2
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 5
Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động Hoàn thành 150 năng động ngày Phiếu Gunner Chăm Chỉ 1
Vàng 3000
Đổi quà Chăm Chỉ 1 Phiếu + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Pet*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1 7
1 Phiếu + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1 7
1 Phiếu + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1 7
Đổi Tinh Phách Tinh Phách Vũ Khí*4 Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Vòng Tay Venus 1
Tinh Phách Trang Sức*5 Hạnh Phúc 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Nhẫn Lãng Mạn 1
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng 1
400000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú 1
100000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 Thẻ Vua Muôn Thú 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí 1
100000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*2 Thẻ Chúa Tể Võ Công 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*3 Thẻ Võ Công Chí Tôn 1
600000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 800000 Vàng 1
Đổi Ngọc Trai Ngọc Trai*3 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
Ngọc Trai*3 Mảnh Vạn Năng Vàng*5 2
Ngọc Trai*2 Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Quà Bảo Vệ Đỉnh 3
Ngọc Trai*2 Quà Vũ Khí Đỉnh 3
Ngọc Trai*4 Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn 1
Ngọc Trai*2 500000 Vàng 3
Ngọc Trai*6 Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 1
Ngọc Trai*3 Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 1
Ngọc Trai*1 Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 1
Shop Ưu Đãi Tuần 800 Xu Ngọc EXP*100 10
1650 Xu Mũi Khoan*100 10
3200 Xu Quà Hợp Thành-Sơ*100 10
1000 Xu Kẹo Mút Sao*20 10
3300 Xu Đá Gia Công*100 10
1600 Xu Chocolate Tình Yêu*100 10
Hoạt động đổi quà21/02-27/02 40 Quà Đổi Thưởng Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 4
10 Quà Đổi Thưởng Vinh Dự*100 16
25 Quà Đổi Thưởng Trùng Sinh Đơn*2 6
8 Quà Đổi Thưởng Pha Lê Vụn*4 20
20 Quà Đổi Thưởng Đá Cường Hóa Lv2*2 8
5 Quà Đổi Thưởng Vàng*3000 32
5 Quà Đổi Thưởng Mũi Khoan*3 32
5 Quà Đổi Thưởng Thức Ăn Pet-Sơ*3 32
3 Quà Đổi Thưởng Thuốc Tu Luyên Lv1*4 53
Nhiệm vụ suối tiên Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Guild Chiến Đấu Guild Chiến thắng 1 trận  Công trạng 10
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Hồn Thẻ 10
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 1
Đấu Guild Chiến thắng 2 trận  Công trạng 20
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Hồn Thẻ 10
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 1
Đấu Guild Chiến thắng 3 trận  Công trạng 30
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Hồn Thẻ 10
Thẻ Đổi Quà21/02-27/02 1
Đấu Guild Chiến thắng 5 trận  Công trạng 40
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 2
Hồn Thẻ 20
Huy Chương Anh Hùng 3

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.