TIN TỨC

Vật Tổ

Vật Tổ là những bảo vật cổ xưa, hệ thông Vật Tổ là tính năng mạnh hóa giúp Gunner gia tăng thuộc tính nhân vật. Gunner có thể mở khóa các kỹ năng khi tham gia hoạt động Boss Thế Giới. Hãy cùng Gà Gin tìm hiểu về Vật Tổ để có thể tham gia tính năng này một cách dễ dàng nhất nhé!!

Điều kiện: Gunner đạt Lv23 trở nên mới có thể mở tính năng Vật Tổ.

1. Lối vào Vật Tổ

Tại giao diện chính của Gunny Origin, Gunner vào mục “Túi” -> “Vật Tổ” như hình.

2. Cách tăng Vật Tổ

- Để tăng thuộc tính của Vật Tổ, Gunner cần thu thập các đạo cụ như Vinh Dự, Tổ Phù.

Đạo Cụ Tên Đạo Cụ Công Dụng Cách Sở Hữu
Vinh Dự Dùng để tăng cấp Vật Tổ và tính năng của Vật Tổ Nhận được từ tính năng Boss Thế Giới và sự kiện
Tổ Phù Dùng tăng cấp Kỹ Năng Vật Tổ Nhận được từ tính năng Boss Thế Giới, sự kiện.

- Có 5 loại Vật Tổ: Tăng cấp Vật Tổ sẽ tăng thuộc tính Tấn công – Phòng thủ - Nhanh nhẹn – May mắn – Máu (HP) – Sát Thương.

+ Vật Tổ Kiến Ma: thiên về thuộc tính Phòng thủ - Nhanh nhẹn.

+ Vật Tổ Gà Con: thiên về thuộc tính Tấn công – Phòng thủ.

+ Vật Tổ Gà: thiên về thuộc tính Nhanh nhẹn – May Mắn.

+ Vật Tổ Bộ Lạc Tà Thần: thiên về thuộc tính May mắn – Tấn Công.

+ Vật Tổ Thần Ngưu: các chỉ số thuộc tính cân bằng.

3. Kỹ năng của Vật Tổ

- Có 5 loại kỹ năng tương ứng với 5 loại Vật Tổ:

Kỹ năng Hiệu ứng
Hang Kiến Lv1 Chịu sát thương giảm 1000 điểm
Hang Kiến Lv2 Chịu sát thương giảm 1250 điểm
Hang Kiến Lv3 Chịu sát thương giảm 1500 điểm
Hang Kiến Lv4 Chịu sát thương giảm 1750 điểm
Hang Kiến Lv5 Chịu sát thương giảm 2000 điểm
Giải Cứu Lv1 Mỗi phát đạn gây thêm 200 sát thương
Giải Cứu Lv2 Mỗi phát đạn gây thêm 250 sát thương
Giải Cứu Lv3 Mỗi phát đạn gây thêm 300 sát thương
Giải Cứu Lv4 Mỗi phát đạn gây thêm 350 sát thương
Giải Cứu Lv5 Mỗi phát đạn gây thêm 400 sát thương
Vương Thành Lv1 Miễn chí mạng, HP giảm còn 10% (Mỗi trận 1 lần)
Vương Thành Lv2 Miễn chí mạng, HP giảm còn 12.5% (Mỗi trận 1 lần)
Vương Thành Lv3 Miễn chí mạng, HP giảm còn 15% (Mỗi trận 1 lần)
Vương Thành Lv4 Miễn chí mạng, HP giảm còn 17.5% (Mỗi trận 1 lần)
Vương Thành Lv5 Miễn chí mạng, HP giảm còn 20% (Mỗi trận 1 lần)
Tà Thần Lv1 Điều trị: Phạm vi 200 hồi phục HP+1250
Nổ: Vật Tổ tử vong gây cho BOSS 600% HP (Đỡ 1 đòn sát thương)
Bảo vệ: Ưu tiên tấn công Vật Tổ,đỡ 1 đòn sát thương
Tà Thần Lv2 Điều trị: Phạm vi 200 hồi phục HP+1500
Nổ: Vật Tổ tử vong gây cho BOSS 700% HP (Đỡ 1 đòn sát thương)
Bảo vệ: Ưu tiên tấn công Vật Tổ,đỡ 3 đòn sát thương
Tà Thần Lv3 Điều trị: Phạm vi 200 hồi phục HP+1750
Nổ: Vật Tổ tử vong gây cho BOSS 800% HP (Đỡ 1 đòn sát thương)
Bảo vệ: Ưu tiên tấn công Vật Tổ,đỡ 5 đòn sát thương
Tà Thần Lv4 Điều trị: Phạm vi 200 hồi phục HP+2000
Nổ: Vật Tổ tử vong gây cho BOSS 900% HP (Đỡ 1 đòn sát thương
Bảo vệ: Ưu tiên tấn công Vật Tổ,đỡ 7 đòn sát thương
Tà Thần Lv5 Điều trị: Phạm vi 200 hồi phục HP+2250
Nổ: Vật Tổ tử vong gây cho BOSS 1000% HP (Đỡ 1 đòn sát thương)
Bảo vệ: Ưu tiên tấn công Vật Tổ,đỡ 9 đòn sát thương
Minotaur Lv1 Nộ khí tăng 20% ST nộ tăng 20%
Minotaur Lv2 Nộ khí tăng 25% ST nộ tăng 20%
Minotaur Lv3 Nộ khí tăng 30% ST nộ tăng 20%
Minotaur Lv4 Nộ khí tăng 35% ST nộ tăng 20%
Minotaur Lv5 Nộ khí tăng 40% ST nộ tăng 20%

 

 

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.