TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chi Tiết Kỹ Năng Cộng Hưởng Pháp Bảo
Trang chủ Tin tức Chi Tiết Kỹ Năng Cộng Hưởng Pháp Bảo

Chi Tiết Kỹ Năng Cộng Hưởng Pháp Bảo

Vũ Khí Sát Thương Kỹ năng Cộng Hưởng Pháp bảo Mô tả kỹ năng cộng hưởng
Cúp Đồng Vua Gà 225 Suy Nhược Cung Hủy Diệt Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Cúp Bạc Vua Gà 230 Bom Cung Hủy Diệt Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Cúp Vàng Vua Gà 235 Suy Yếu Cung Hủy Diệt Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Hỏa Phụng Kích 230 Suy Nhược Ngọc Bội Linh Hồ Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Rồng Nước 230 Nhìn Thấu Ngọc Bội Linh Hồ Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Túc Cầu 230 Nhìn Thấu Gậy Thánh Quang Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Dép Lào 230 Tăng tốc Gậy Thánh Quang Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Dụng Cụ Học Tập 230 Bom Đèn Vĩnh Hằng Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Thế Vận Hội 230 Nhìn Thấu Sáo Ảnh Ma Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Wow-Cúp Đồng Vua Gà 235 Tăng tốc Sáo Ảnh Ma Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Wow-Cúp Bạc Vua Gà 242 Bom Sáo Ảnh Ma Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Wow-Cúp Vàng Vua Gà 245 Suy Yếu Sáo Ảnh Ma Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Quyền Trượng Băng Giá 242 Bảo vệ Chuông Ác Mộng Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Super-Halloween 242 Bảo vệ Kính Thiên Ma Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Super-Trà Sữa 242 Suy Nhược Ngọc Bội Linh Hồ Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Lì Xì 242 Suy Nhược Kính Thiên Ma Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Hoa Tình Yêu 242 Huyết Mạch Ngọc Hàn Băng HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn
Super-Bong Bóng 247 Bảo vệ Đèn Vĩnh Hằng Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Super-Boomerang 242 Huyết Mạch Kiếm Thiên Canh HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn
Super-Búa Minotaure 242 Ma Hóa Kiếm Thiên Canh Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Ná Thần 242 Nhìn Thấu Gậy Thánh Quang Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Thương Cổ 242 Huyết Mạch Ngọc Bội Linh Hồ HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn
Super-Bazooka 247 Ma Hóa Gậy Thánh Quang Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Noel 230 Bom Trâm Linh Tê Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Karaoke 230 Tăng tốc Trâm Linh Tê Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Bong Bóng 235 Suy Yếu Ngọc Hàn Băng Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Búa Phá Đá 230 Giảm Bạo Kích Sáo Ảnh Ma 20% xác suất miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn
Wow-Samurai 235 Đáp Lại Chuông Ác Mộng Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Wow-Boomerang 235 Nhược Hóa Trâm Linh Tê Khiến toàn phe địch giảm 10% sát thương, duy trì 1 turn
Super-Xe Hơi 235 Kiên Cường Kiếm Thiên Canh Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn.
Super-Rồng Thiên 242 Kiên Cường Đèn Vĩnh Hằng Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn.
Super-Phi Tiêu Bóng Đêm 242 Ma pháp Đèn Vĩnh Hằng Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần
Super-Pháo Xích Diệm 242 Suy Nhược Sáo Ảnh Ma Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Vũ Khí Tối Thượng 247 Khiêu Khích Ngọc Hàn Băng Bản thân tăng 16% giảm thương, khiêu khích khiến toàn phe địch chỉ gây sát thương cho bản thân, duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Máy Tính Để Bàn 242 Bạo Kích Sáo Ảnh Ma Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn
Super-Máy Tính Để Bàn 247 Bạo Kích Sáo Ảnh Ma Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn
Super-Máy Tính Để Bàn 250 Bạo Kích Sáo Ảnh Ma Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn
Super-Máy Tính Để Bàn 252 Bạo Kích Sáo Ảnh Ma Tỉ lệ bạo kích tăng 15%, duy trì 1 turn
Super-Tia Chớp 242 Kháng Bạo Kích Kính Thiên Ma Bạo thương phải chịu giảm 5%
Super-Tia Chớp 247 Kháng Bạo Kích Kính Thiên Ma Bạo thương phải chịu giảm 5%
Super-Tia Chớp 251 Kháng Bạo Kích Kính Thiên Ma Bạo thương phải chịu giảm 5%
Super-Đèn Kéo Quân 247 Suy Yếu Cung Hủy Diệt Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Đèn Kéo Quân 251 Suy Yếu Cung Hủy Diệt Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Samurai 247 Đáp Lại Kính Thiên Ma Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Super-Quyền Trượng Ánh Sáng 242 Phá Hố Sáo Ảnh Ma Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn
Super-Quyền Trượng Thủ Lĩnh 247 Bom Sáo Ảnh Ma Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Liệt Diệm Trảm 242 Tăng tốc Ngọc Hàn Băng Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Boomerang 247 Bảo vệ Ngọc Hàn Băng Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Super-Kiếm Thánh 247 Bom Đèn Vĩnh Hằng Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Tình Yêu Vĩnh Cửu 247 Bảo vệ Chuông Ác Mộng Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Super-Lưỡi Hái Tử Thần 247 Suy Nhược Kiếm Thiên Canh Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Lưỡi Hái Hắc Ám 242 Tăng tốc Kiếm Thiên Canh Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Bazooka 242 Ma Hóa Ngọc Hàn Băng Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Búa Minotaure 247 Huyết Mạch Trâm Linh Tê HP tối đa tăng 10%, duy trì 3 turn
Super-Lồng Đèn 242 Đáp Lại Chuông Ác Mộng Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Super-Lồng Đèn 247 Dịch chuyển Chuông Ác Mộng Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp
Super-Lồng Đèn 250 Đáp Lại Chuông Ác Mộng Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Super-Lồng Đèn 252 Né tránh Chuông Ác Mộng Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp)
Super-Thiên Lạc Cổ Khí  247 Né tránh Trâm Linh Tê Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp)
Super-Thiên Lạc Cổ Khí  242 Dịch chuyển Trâm Linh Tê Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp
Super-Rồng Thiên 235 Kiên Cường Chuông Ác Mộng Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn.
Super-Phi Tiêu Bóng Đêm 235 Dịch chuyển Kiếm Thiên Canh Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp
Super-Pháo Xích Diệm 235 Bom Đèn Vĩnh Hằng Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Vũ Khí Tối Thượng 230 Khiên Ngọc Hàn Băng Tạo khiên 15% HP tối đa cho đồng đội có tỉ lệ HP thấp nhất, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Đèn Kéo Quân 230 Phá Hố Trâm Linh Tê Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn
Super-Tia Chớp 235 Cứu Rỗi Cung Hủy Diệt Mỗi khi có 1 kẻ địch dùng kỹ năng Pet, bản thân nhận 1 điểm ma pháp, hồi 1% HP
Super-Thương Cổ 235 Nhìn Thấu Trâm Linh Tê Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Wow-Gậy Như Ý 235 Suy Yếu Trâm Linh Tê Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Gậy Ma Pháp 235 Kháng Bạo Kích Cung Hủy Diệt Bạo thương phải chịu giảm 5%
Wow-Cá Chép Ao Sen 235 Suy Yếu Sáo Ảnh Ma Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Chổi Bay 242 Suy Nhược Trâm Linh Tê Toàn phe địch giảm 3% thể lực
Super-Chổi Bay 247 Bom Trâm Linh Tê Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Samurai 242 Ma pháp Sáo Ảnh Ma Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần
Super-Gậy Như Ý 242 Suy Yếu Chuông Ác Mộng Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Gậy Như Ý 247 Suy Yếu Chuông Ác Mộng Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Gậy Như Ý 251 Bom Chuông Ác Mộng Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Gậy Ma Pháp 242 Kiên Cường Trâm Linh Tê Mỗi khi tiến hành 1 turn phe địch, tăng 5% giảm thương, tối đa 50%, duy trì 1 turn.
Super-Gậy Ma Pháp 247 Khiên Trâm Linh Tê Tạo khiên 15% HP tối đa cho đồng đội có tỉ lệ HP thấp nhất, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Gậy Ma Pháp 251 Áp Chế Trâm Linh Tê Toàn phe địch giảm 3% sát thương
Super-Lu Gạch 242 Suy Yếu Sáo Ảnh Ma Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Sấm Sét 242 Kháng Bạo Kích Ngọc Bội Linh Hồ Bạo thương phải chịu giảm 5%
Super-Tủ Thuốc 242 Đáp Lại Gậy Thánh Quang Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Super-Lựu Đạn 242 Giảm Bạo Kích Trâm Linh Tê 20% xác suất miễn bị bạo kích, duy trì 2 turn
Super-Phi Tiêu Làng Lá 242 Khỏe Mạnh Đèn Vĩnh Hằng Hồi thể lực bằng 10% thể lực tối đa + 50, duy trì 1 turn
Super-Phi Tiêu Làng Lá 247 Né tránh Đèn Vĩnh Hằng Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp)
Super-Phi Tiêu Làng Lá 251 Ma pháp Đèn Vĩnh Hằng Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần
Super-Cá Chép  242 Bom Đèn Vĩnh Hằng Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Cá Chép Ao Sen 247 Suy Nhược Kiếm Thiên Canh Toàn phe địch giảm 3% thể lực
SS-Super-Cá Chép Ao Sen 251 Tăng tốc Ngọc Bội Linh Hồ Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Pháo Hoa 242 Suy Yếu Ngọc Bội Linh Hồ Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Pháo Hoa Rực Rỡ 247 Suy Yếu Ngọc Bội Linh Hồ Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
SS-Super-Pháo Hoa Rực Rỡ 251 Bom Ngọc Bội Linh Hồ Khi tử vong gây cho mục tiêu địch trong phạm vi 300 sát thương bằng 20% HP của mục tiêu, hiệu quả duy trì 2 turn (Hiệu lực trong pvp)
Super-Giỏ Trái Cây 242 Kháng Bạo Kích Kiếm Thiên Canh Bạo thương phải chịu giảm 5%
Super-Mèo Con 242 Nhìn Thấu Sáo Ảnh Ma Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Super-Vua Mèo  247 Nhìn Thấu Kính Thiên Ma Đánh dấu 1 người chơi phe địch ẩn thân, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
SS-Super-Vua Mèo 251 Bảo vệ Ngọc Bội Linh Hồ Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Wow-Búa Nấm Lùn  242 Suy Yếu Kính Thiên Ma Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
SS-Super-Samurai 251 Dịch chuyển Ngọc Hàn Băng Dịch chuyển đến điểm rơi tấn công của turn này, turn kế tiếp hồi thêm 1 điểm ma pháp
Super-Súng Điện 242 Suy Yếu Trâm Linh Tê Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Súng Điện Quang 247 Suy Yếu Trâm Linh Tê Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
SS-Super-Súng Điện Quang 251 Suy Yếu Trâm Linh Tê Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Super-Gậy Maya 247 Ma Hóa Kính Thiên Ma Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn
SS-Super-Boomerang  251 Bảo vệ Chuông Ác Mộng Dùng nhận 1 Khiên 22.5% HP tối đa,Khiên suy giảm 33% mỗi turn;
Cúp Đồng Vua Gà 251 Phá Hố Cung Hủy Diệt Turn này bỏ qua hiệu quả Chống Đào, tăng 5% sát thương, duy trì 1 turn
Cúp Bạc Vua Gà 255 Suy Yếu Cung Hủy Diệt Đánh dấu tất cả người chơi phe địch, sát thương phải chịu tăng thêm 6%, duy trì 1 turn
Cúp Vàng Vua Gà 257 Tăng tốc Cung Hủy Diệt Toàn phe địch tăng tốc thanh lực, bản thân tăng 15% tấn công, duy trì 2 turn
Legend-Nỏ Thần Kim Quy 275 Ma pháp Sáo Ảnh Ma Khi đến lượt bản thân hành động, xóa 1 điểm ma pháp của toàn phe địch, mỗi trận đấu hiệu lực 1 lần
Super-Thiên Lạc Cổ Khí 251 251 Ma Hóa Chuông Ác Mộng Tấn công/Phòng thủ/Nhanh nhẹn/May mắn tăng 8%, hiệu quả duy trì 2 turn
Super-Tủ Thuốc  Gà 242 Đáp Lại Chuông Ác Mộng Nhận hiệu quả trị liệu bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước, bắn Đạn Bay, sát thương bằng 30% sát thương đã chịu ở turn trước
Super-Tủ Thuốc Vua Gà 247 Né tránh Chuông Ác Mộng Tỉ lệ né tránh tăng 5%, duy trì 2 turn, sau 1 lần hiệu lực sẽ mất hiệu lực (Hiệu lực trong pvp)
SS-Super-Tủ Thuốc Vua Gà 251 Khỏe Mạnh Chuông Ác Mộng Hồi thể lực bằng 10% thể lực tối đa + 50, duy trì 1 turn

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.