TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [01.11 - 07.11]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [01.11 - 07.11]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [01.11 - 07.11]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 01/11/2023 - 07/11/2023

STT Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
2 Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
3 Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Vé rút Châu Báu 100
4 Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Thức Ăn Pet-Sơ 50
Bùa May mắn 3
Thuốc Hoạt Bát 2
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Vé Quay Vũ Khí 10
Thuốc Hoạt Bát 3
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 2
Thuốc Tu Luyện Lv2 30
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Thuốc Hoạt Bát 5
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Vạn Năng-Tím 1
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
1
Hiệu Ứng POW Sóng Dâng Trào 1
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
2
Đá Gia Công 50
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 100
Nạp 50.000 Xu Túi Quà Tự Chọn:
Nhẫn Tím Ngẫu Nhiên
Vòng Tay Ngẫu Nhiên
Mảnh Vạn Năng Vàng*2
1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 200
Nạp 100.000 Xu Mảnh Vạn Năng Vàng 3
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: 1
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Túi Châu Báu Hộ Giáp Ngẫu Nhiên 2 dòng 1
5 Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn 1
Túi Thần Khí 4
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí 8
Túi Quà Loa Lớn:
Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng
 
Tiêu 2.000 Xu Vàng 10000
Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí 16
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí 40
6 Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
1
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
1
Tiêu 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
2
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
2
Tiêu 2.000 Xu Vé Rút Thưởng Pet 20
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
6
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Tiêu 10.000 Xu Quà Thẻ Bài 1
Quà Tự Chọn 1
Hoa Đỏ 1
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn 1
Hoa Trắng 1
Quà Thẻ Bài 1
Tiêu 30.000 Xu Quà Thẻ Bài 2
Quà Tự Chọn 2
Bia Mộ Hộp Quà 1
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Quà Tự Chọn 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Quà Tự Chọn 3
Tiêu 150.000 Xu  Ngọc Trai 2
Loa Lớn Liên Server 5
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn 1
7 Đấu Tự Do Đấu Tự Do thắng 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 2
Đấu Tự Do thắng 5 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 3
Đấu Tự Do thắng 7 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 3
8 Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 200
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng 250
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng 300
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 11
9 Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
10 Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) Vượt PB 1 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 2
Vượt PB 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 2
Vượt PB  5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 5
11 Hoạt động đổi quà 01/11-07/11 40 Quà Đổi Thưởng Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 4
10 Quà Đổi Thưởng Vinh Dự*100 16
25 Quà Đổi Thưởng Trùng Sinh Đơn*2 6
8 Quà Đổi Thưởng Pha Lê Vụn*4 20
20 Quà Đổi Thưởng Đá Cường Hóa Lv2*2 8
5 Quà Đổi Thưởng Vàng*3000 32
5 Quà Đổi Thưởng Mũi Khoan*3 32
5 Quà Đổi Thưởng Thức Ăn Pet-Sơ*3 32
3 Quà Đổi Thưởng Thuốc Tu Luyên Lv1*4 53
12 Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động Hoàn thành 150 năng động ngày Phiếu Gunner Chăm Chỉ 1
Vàng 3000
13 Đổi quà Chăm Chỉ 1 Phiếu + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Pet*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1 7
1 Phiếu + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1 7
1 Phiếu + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1 7
16 Guild Chiến Đấu Guild Chiến thắng 3 trận  Công trạng 10
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 1
Đấu Guild Chiến thắng 5 trận  Công trạng 20
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 1
Đấu Guild Chiến thắng 7 trận  Công trạng 30
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 01/11-07/11 1
Đấu Guild Chiến thắng 9 trận  Công trạng 40
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 2
Túi Quà Năng Động (2) 5

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.