TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.02 - 13.02]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.02 - 13.02]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [07.02 - 13.02]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 07/02/2024 - 13/02/2024.

Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
BXH Nạp Xu Liên Server

BXH Nạp Xu Hạng 1 Pha Lê Vụn 10000
Khắc Ấn Cam Tự Chọn 2
Mảnh Vạn Năng Đỏ 5
BXH Nạp Xu Hạng 2 Khắc Ấn Cam Tự Chọn 1
Pha Lê Vụn 8000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 3
BXH Nạp Xu Hạng 3 Pha Lê Vụn 6000
Khắc Ấn Cam Tự Chọn 1
Mảnh Vạn Năng Đỏ 3
BXH Nạp Xu Hạng 4 Quà Khắc Ấn Cam 1
Pha Lê Vụn 4000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 2
BXH Nạp Xu Hạng 5~10  Quà Khắc Ấn Cam 1
Mảnh Vạn Năng Đỏ 1
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Túi Quà May Mắn 2
Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Vé rút Châu Báu 100
Loa Lớn Liên Server 1
Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Danh Hiệu Gà Đột Biến 1
Bùa May mắn 3
Thuốc Hoạt Bát 2
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Vé Quay Vũ Khí 10
Thuốc Hoạt Bát 3
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 2
Thuốc Tu Luyện Lv2 30
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Thuốc Hoạt Bát 5
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Vạn Năng-Tím 1
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
1
Túi Châu Báu Tự Chọn:
Sát Thương Lv1
Hộ Giáp Lv1
1
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
2
Đá Gia Công 50
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 100
Nạp 50.000 Xu Quà Trang Sức Thảo Phạt II Tự Chọn 1
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
3
Đá Gia Công 200
Nạp 100.000 Xu Quà Khắc Ấn Cam Ngẫu Nhiên 1
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: 1
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Táo Cắn Dở 1
Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí 2024 2
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn 1
Túi Thần Khí 2024 3
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí 2024 5
Túi Quà Loa Lớn:
Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng
 
Tiêu 2.000 Xu Vàng 10000
Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí 2024 10
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí 2024 30
Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
1
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
1
Tiêu 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
2
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
2
Tiêu 2.000 Xu Vé Rút Thưởng Pet 20
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
6
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Kẹo Mút Sao 30
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Tiêu 10.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 1
Hoa Đỏ 1
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn 1
Hoa Trắng 1
Pha Lê Tím 10
Tiêu 30.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 2
Kẹo Mút Sao 100
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Quà Tự Chọn Khắc Ấn:
100 Pha Lê Linh Hồn
20 Đá Luyện Hóa
2
Pha Lê Tím 20
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai 2
Pha Lê Tím 30
Quà Tự Chọn Khắc Ấn:
100 Pha Lê Linh Hồn
20 Đá Luyện Hóa
2
Tiêu 150.000 Xu  Tự Chọn
Ngọc Trai*2
Châu Báu ST 2 dòng
1
Loa Lớn Liên Server 5
Tự Chọn:
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn
Mảnh Vạn Năng Đỏ*3
1
Đấu Tự Do Đấu Tự Do thắng 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 3
Hoa Mai 10
Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 200
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng 250
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng 300
Túi Quà Năng Động (2) 1
Hoa Mai 10
Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng6000 lần  Châu Báu ST Ngẫu Nhiên 1
Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) Vượt PB 1 lần Đá Gia Công 10
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 10
Hoa Mai 10
Đổi quà Hoa Mai 1 Hoa Mai + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1 7
1 Hoa Mai +50 Xu Khoá Túi Quà Pet*1 7
1 Hoa Mai+50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1 7
1 Hoa Mai + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1 7
1 Hoa Mai + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1 7
40 Hoa Mai Mảnh Super Gậy Ma Pháp*1 4
10 Hoa Mai Vinh Dự*100 16
25 Hoa Mai Trùng Sinh Đơn*2 6
8 Hoa Mai Pha Lê Vụn*4 20
20 Hoa Mai Đá Cường Hóa Lv2*2 8
5 Hoa Mai Vàng*3000 32
5 Hoa Mai Mũi Khoan*3 32
5 Hoa Mai Thức Ăn Pet-Sơ*3 32
3 Hoa Mai Thuốc Tu Luyên Lv1*4 53
Đổi Tinh Phách Tinh Phách Vũ Khí*4 Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Vòng Tay Venus 1
Tinh Phách Trang Sức*5 Hạnh Phúc 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Nhẫn Lãng Mạn 1
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng 1
400000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú 1
100000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 Thẻ Vua Muôn Thú 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí 1
100000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*2 Thẻ Chúa Tể Võ Công 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*3 Thẻ Võ Công Chí Tôn 1
600000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 800000 Vàng 1
Đổi Ngọc Trai Ngọc Trai*3 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
Ngọc Trai*3 Mảnh Vạn Năng Vàng*5 2
Ngọc Trai*2 Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Quà Bảo Vệ Đỉnh 3
Ngọc Trai*2 Quà Vũ Khí Đỉnh 3
Ngọc Trai*4 Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn 1
Ngọc Trai*2 500000 Vàng 3
Ngọc Trai*6 Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 1
Ngọc Trai*3 Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 1
Ngọc Trai*1 Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 1
Shop Ưu Đãi Tuần 800 Xu Ngọc EXP*100 10
1650 Xu Mũi Khoan*100 10
3200 Xu Quà Hợp Thành-Sơ*100 10
1000 Xu Kẹo Mút Sao*20 10
3300 Xu Đá Gia Công*100 10
1600 Xu Chocolate Tình Yêu*100 10
Cho Pet Ăn Cho Pet ăn 5 lần Thức Ăn Pet-Sơ 5
Cho Pet ăn 10 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 8
Cho Pet ăn 50 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 10
Cho Pet ăn 100 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Cho Pet ăn 300 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 50
Cho Pet ăn 500 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 200
Tích Lũy Tiêu nhận Pet Kim Long Chí Tôn Tích Lũy tiêu 1.000.000 Xu(07/02-27/02)  Pet Kim Long Chí Tôn 1

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.