TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [12.06 - 18.06]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [12.06 - 18.06]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [12.06 - 18.06]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 12/06/2024 - 18/06/2024.

Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
Tiêu Tích Luỹ 1.000.000 Xu nhận Pet Kim Long Chí Tôn  
BXH Tiêu Server BXH Tiêu Phí Hạng 1 Khắc Ấn Cam Tự Chọn 2
Châu Báu Dát Vàng 30 Ngày 2
Thời Trang Chí Tôn Hoàng Kim hoặc Ấn Cam Tự Chọn 1
BXH Tiêu Phí Hạng 2 Khắc Ấn Cam Tự Chọn 1
Châu Báu Dát Vàng 15 Ngày 1
Thời Trang Chí Tôn Hoàng Kim hoặc Ấn Cam Tự Chọn 1
BXH Tiêu Phí Hạng 3 Khắc Ấn Cam Tự Chọn 1
Châu Báu Dát Vàng 15 Ngày 1
Thời Trang Chí Tôn Hoàng Kim hoặc Ấn Cam Tự Chọn 1
BXH Tiêu Phí Hạng 4-10 Khắc Ấn Cam Tự Chọn 1
Châu Báu Dát Vàng 7 Ngày 1
Pha Lê Linh Hồn 200
Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Túi Quà May Mắn 2
Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Túi Châu Báu Tự Chọn:
Sát Thương Lv1
Hộ Giáp Lv1
1
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Vé rút Châu Báu 100
Loa Lớn Liên Server 1
Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Danh Hiệu Gà Đột Biến 1
Bùa May mắn 3
Thuốc Hoạt Bát 2
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Vé Quay Vũ Khí 10
Thuốc Hoạt Bát 3
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 2
Thuốc Tu Luyện Lv2 30
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Thuốc Hoạt Bát 5
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Vạn Năng-Tím 1
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
1
Pha Lê Linh Hồn 20
Nạp 10.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*50
1
Chiến Kỹ Đơn 20
Túi Châu Báu Tự Chọn:
Sát Thương Lv1
Hộ Giáp Lv1
1
Pha Lê Linh Hồn 20
Nạp 20.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*50
2
Chiến Kỹ Đơn 20
Đá Gia Công 50
Pha Lê Linh Hồn 30
Nạp 30.000 Xu Tự Chọn
Đá Cường Hóa Lv6*1
Đá Gia Công*50
2
Chiến Kỹ Đơn 30
Đá Gia Công 100
Pha Lê Linh Hồn 50
Nạp 50.000 Xu Quà Trang Sức Thảo Phạt II Tự Chọn 1
Chiến Kỹ Đơn 50
Đá Gia Công 200
Pha Lê Linh Hồn 100
Nạp 100.000 Xu Khắc Ấn Cam Tự Chọn  1
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: 1
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Chiến Kỹ Đơn 100
Pha Lê Linh Hồn 200
Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí 2024 2
Túi Quà Loa Lớn:
Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng
1
Trùng Sinh Đơn 2
Tiêu 500 Xu  Vé Quay Tự Chọn 5
Túi Thần Khí 2024 3
Bùa May Mắn 1
Trùng Sinh Đơn 3
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí 2024 5
Trùng Sinh Đơn 5
Vé Tạo Mới Tu Luyện 1
Tiêu 2.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí 2024 10
Đá Mở Khoá*1 5
Trùng Sinh Đơn 10
Tiêu 5.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 20
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí 2024 30
Trùng Sinh Đơn 10
Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Trùng Sinh Đơn 10
Chiến Hồn Đơn 10
Đá Mở Khóa 5
Đá Bùa Vật Tổ 10
Tiêu 1.000 Xu Trùng Sinh Đơn 10
Chiến Hồn Đơn 20
Đá Mở Khóa 5
Đá Bùa Vật Tổ 10
Tiêu 2.000 Xu Trùng Sinh Đơn 20
Chiến Hồn Đơn 20
Đá Mở Khóa 10
Đá Bùa Vật Tổ 20
Tiêu 5.000 Xu Trùng Sinh Đơn 30
Chiến Hồn Đơn 30
Đá Mở Khóa 30
Đá Bùa Vật Tổ 20
Tiêu 10.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 1
Đá Luyện Hoá 20
Chiến Hồn Đơn 30
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn 1
Đá Luyện Hoá 20
Pha Lê Tím 10
Chiến Hồn Đơn 50
Tiêu 30.000 Xu Pha Lê Tím 10
Quà Tự Chọn 2
Chiến Hồn Đơn 100
Đá Luyện Hoá 30
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Chiến Hồn Đơn 200
Pha Lê Tím 20
Đá Luyện Hoá 30
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai 2
Pha Lê Tím 30
Chiến Hồn Đơn 200
Đá Luyện Hoá 50
Tiêu 150.000 Xu  Trang Bị Pet Đỏ(Rồng Ác, Heo Tinh,Thề Ước) 1
Ngọc Trai 2
Chiến Hồn Đơn 200
Tự Chọn:
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn
Mảnh Vạn Năng Đỏ*3
1
  Đấu Tự Do thắng 3 trận  Túi Năng Động (2) 2
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 3
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 9
Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 200
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng 250
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 5
Chiến Công 20
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng 300
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 10
Chiến Công 20
Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 6000 lần  Trứng Pet 5 sao thường tự chọn 1
  Vượt PB 1 lần Chiến Hồn Đơn 5
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Túi Quà Năng Động (2) 1
Thẻ Đổi Quà 12/06-18/06 9
Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động Hoàn thành 150 năng động ngày Phiếu Gunner Chăm Chỉ 1
Vàng 10000
Đổi quà Chăm Chỉ 1 Phiếu + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1 7
ộ n Túi Quà Pet*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1 7
1 Phiếu + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1 7
1 Phiếu + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1 7
Đổi Tinh Phách Tinh Phách Vũ Khí*4 Vũ Khí 230 Tự Chọn 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Vòng Tay Venus 1
Tinh Phách Trang Sức*5 Hạnh Phúc 1
Tinh Phách Trang Sức*4 Nhẫn Lãng Mạn 1
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng 1
400000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú 1
100000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 Thẻ Vua Muôn Thú 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí 1
100000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*2 Thẻ Chúa Tể Võ Công 1
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*3 Thẻ Võ Công Chí Tôn 1
600000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 800000 Vàng 1
Đổi Ngọc Trai Ngọc Trai*3 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
Ngọc Trai*3 Mảnh Vạn Năng Vàng*5 2
Ngọc Trai*2 Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Siren (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên) 3
Ngọc Trai*2 Quà Bảo Vệ Đỉnh 3
Ngọc Trai*2 Quà Vũ Khí Đỉnh 3
Ngọc Trai*4 Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn 1
Ngọc Trai*2 500000 Vàng 3
Ngọc Trai*6 Mảnh Vạn Năng Đỏ*2 1
Ngọc Trai*3 Thẻ Đào Vàng Tím Tự Chọn*2 1
Ngọc Trai*1 Thẻ Đào Vàng Lam Tự Chọn*1 1
Shop Ưu Đãi Tuần 800 Xu Ngọc EXP*100 10
1650 Xu Mũi Khoan*100 10
3200 Xu Quà Hợp Thành-Sơ*100 10
1000 Xu Kẹo Mút Sao*20 10
3300 Xu Đá Gia Công*100 10
1600 Xu Chocolate Tình Yêu*100 10
Hoạt động đổi quà 05/06-12/06 40 Quà Đổi Thưởng Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 4
10 Quà Đổi Thưởng Vinh Dự*100 16
25 Quà Đổi Thưởng Trùng Sinh Đơn*2 6
8 Quà Đổi Thưởng Pha Lê Vụn*4 20
20 Quà Đổi Thưởng Đá Cường Hóa Lv2*2 8
5 Quà Đổi Thưởng Vàng*3000 32
5 Quà Đổi Thưởng Mũi Khoan*3 32
5 Quà Đổi Thưởng Thức Ăn Pet-Sơ*3 32
3 Quà Đổi Thưởng Thuốc Tu Luyên Lv1*4 53
Nhiệm vụ suối tiên Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần Vàng 10000
Ngọc EXP 30
Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) Thắng 1 Trận Vợ Chồng Chocolate Tình Yêu 35
Vàng 50000
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Thẻ Đổi Quà  05/06-12/06 3
Tích lũy Vé Đổi Quà 03 Nạp 10.000 Xu Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 20.000 Xu Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 30.000 Xu Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 40.000 Xu Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 50.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 60.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 70.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 80.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 90.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Nạp 100.000 Xu  Vé Đổi Quà 02 10
Đổi Thưởng Vé Quà 03 500 Vé Rương Vũ Khí Tự Chọn 251 1
300 Vé Rương Vũ Khí tự Chọn 247 1
100 Vé Rương Vũ Khí tự Chọn 242 1
100 Vé Quà Cánh Đỉnh 1
50 Vé Khắc Ấn Cam Tự Chọn*1 2
10 Vé Ngọc EXP*200 50
10 Vé Mũi Khoan*100 25
10 Vé Quà Hợp Thành*100 25
10 Vé Đá Gia Công*100 10
10 Vé Chiến Hồn Đơn*100 10
10 Vé Pha Lê Linh Hồn*100 10
1 Vé Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*2 1000
1 Vé Túi Quà Ưu Đãi Vàng*5 100
1 Vé Túi Quà Trùng Sinh Đơn*2 1000
1 Vé Túi Quà Đá Gia Công*5 100
Shop Quà Tuyển Chọn 50 Xu Túi Nguyên Liệu Hộ Vệ Cao*1 1000
20 Xu Túi Quà Ưu Đãi Vàng*1 1000
50 Xu Túi Trùng Sinh Đơn*1 100
20 Xu Túi Quà Đá Gia Công*1 100
Đổi Xu Kỉ Niệm Xu Kỉ Niệm*10 Xu Khoá*100 3
Xu Kỉ Niệm*5 Đá Mở Khoá*1 10
Xu Kỉ Niệm*5 Vàng*10000 10
Xu Kỉ Niệm*50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỉ Niệm*50 Nón Sắc Sen 1
Xu Kỉ Niệm*99 Áo dài 1
Xu Kỉ Niệm*99 Áo Dài 1
Đăng nhập tuần Ngày 1  Vàng 20000
Bùa Đổi 5
Ngày 2  Vàng 20000
Vé Quay Trứng Tự chọn 10
Ngày 3 Vàng 20000
Chiến Hồn Đơn 10
Ngày 4  Vàng 20000
Chiến Kỹ Đơn 5
Ngày 5 Vàng 20000
Bùa May Mắn 1
Ngày 6  Vàng 20000
Đá Mở Khóa 5
Ngày 7 Vàng 20000
Xu Khoá 500

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.