TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [13.09 - 19.09]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [13.09 - 19.09]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [13.09 - 19.09]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 13/09/2023 - 19/09/2023

STT Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng Số Lượng
1 BXH Tiêu Liên Server

BXH Tiêu Phí Hạng 1 Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn 1
Đá Gia Công 3000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 5
BXH Tiêu Phí Hạng 2 Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn 1
Đá Gia Công 2000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 3
BXH Tiêu Phí Hạng 3 Châu Báu ST 2 dòng Tự Chọn 1
Đá Gia Công 1500
Mảnh Vạn Năng Đỏ 2
BXH Tiêu Phí Hạng 4 Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên 1
Đá Gia Công 1000
Mảnh Vạn Năng Đỏ 1
BXH Tiêu Phí Hạng 5~10  Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên 1
Đá Gia Công 500
Mảnh Vạn Năng Đỏ 1
2 Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Vàng 10000
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà 1
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3 1
Mảnh Vạn Năng-Lục 1
Mảnh Đá Sức Mạnh 1
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3 2
Mảnh Đá Sức Mạnh 2
Mũi Khoan 15
Nạp ngày 1  Xu Khóa 300
Vàng 10000
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 4  Xu Khóa 300
Ngọc EXP 20
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa 3
Xu Khóa 300
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn 1
Xu Khóa 300
Nạp ngày 7  Xu Khóa 300
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
3 Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Vàng 5000
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 5
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 2
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 10
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 15
Quà Siêu Hời May Mắn 1
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3 8
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao 20
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê:
Mảnh Đá Sức Mạnh*1
Pha Lê Vụn*60
1
4 Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Thức Ăn Pet-Sơ 50
Bùa May mắn 3
Thuốc Hoạt Bát 2
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 1
Quà Hợp Thành-Sơ 30
Vé Quay Vũ Khí 10
Thuốc Hoạt Bát 3
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4 2
Thuốc Tu Luyện Lv2 30
Vé Tạo Mới Tu Luyện 5
Thuốc Hoạt Bát 5
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Mảnh Vạn Năng-Tím 1
Ngọc EXP 100
Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê:
Mảnh Đá Sức Mạnh*1
Pha Lê Vụn*60
1
Trùng Sinh Đơn 30
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê:
Mảnh Đá Sức Mạnh*1
Pha Lê Vụn*60
2
Trùng Sinh Đơn 40
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6 1
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê:
Mảnh Đá Sức Mạnh*1
Pha Lê Vụn*60
3
Trùng Sinh Đơn 50
Nạp 50.000 Xu Trang Sức Tím Chọn Nhẫn Hoặc Dây Chuyền 1
Túi tự chọn Sức Mạnh Pha Lê:
Mảnh Đá Sức Mạnh*1
Pha Lê Vụn*60
5
Trùng Sinh Đơn 80
Nạp 100.000 Xu Mảnh Vạn Năng Vàng 3
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2: 1
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Trùng Sinh Đơn 100
5 Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vàng 5000
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn 1
Túi Thần Khí 4
Vé Quay Tự Chọn 5
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn 10
Túi Thần Khí 8
Hồn Thẻ 40
Tiêu 2.000 Xu Vàng 10000
Vé Quay Tự Chọn 15
Túi Thần Khí 16
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3 4
Ngọc EXP 80
Túi Thần Khí 40
6 Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3 1
Quà Hợp Thành-Sơ 10
Vàng 10000
Tiêu 1.000 Xu Quà Hợp Thành-Sơ 15
Kẹo Mút Sao 15
Vàng 20000
Tiêu 2.000 Xu Vé Rút Thưởng Pet 20
Kẹo Mút Sao 30
Mũi Khoan 60
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5 1
Kẹo Mút Sao 30
Ngọc EXP 100
Tiêu 10.000 Xu Quà Thẻ Bài 1
Quà Tự Chọn 1
Hoa Đỏ 1
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn 1
Hoa Trắng 1
Quà Thẻ Bài 1
Tiêu 30.000 Xu Quà Thẻ Bài 2
Quà Tự Chọn 2
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai 2
Quà Tự Chọn 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai 2
Quà Thẻ Bài - Cao 1
Quà Tự Chọn 3
7 Đấu Tự Do Đấu Tự Do thắng 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 3
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 2
Đấu Tự Do thắng 5 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 3
Đấu Tự Do thắng 7 trận  Túi Năng Động (2) 1
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 3
8 Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng 100
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng 150
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng 200
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần Công trạng 250
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần Công trạng 300
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 11
10 Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ 10
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ 20
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn 5
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn 8
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn 10
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu 1
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu 1
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1
Rút thưởng 4000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
11 Quà vượt Phó Bản Mỗi Ngày(Reset mỗi ngày) Tham gia phó bản 2 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 2
Tham gia phó bản 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 2
Tham gia phó bản 5 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Túi Quà Năng Động (2) 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 5
12 Hoạt động đổi quà 13/09-19/09 40 Quà Đổi Thưởng Mảnh Super Quyền Trượng Ánh Sáng*10 4
10 Quà Đổi Thưởng Vinh Dự*100 16
25 Quà Đổi Thưởng Trùng Sinh Đơn*2 6
8 Quà Đổi Thưởng Pha Lê Vụn*4 20
20 Quà Đổi Thưởng Đá Cường Hóa Lv2*2 8
5 Quà Đổi Thưởng Vàng*3000 32
5 Quà Đổi Thưởng Mũi Khoan*3 32
5 Quà Đổi Thưởng Thức Ăn Pet-Sơ*3 32
3 Quà Đổi Thưởng Thuốc Tu Luyên Lv1*4 53
160 Quà Đổi Thưởng +2 Xu gà Vàng 200000
13 Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động Hoàn thành 150 năng động ngày Phiếu Gunner Chăm Chỉ 1
Vàng 3000
14 Đổi quà Chăm Chỉ 1 Phiếu + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Pet*1 7
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1 7
1 Phiếu + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1 7
1 Phiếu + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1 7
15 Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) Thắng 1 Trận Vợ Chồng Chocolate Tình Yêu 5
Vàng 5000
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 1
Thắng 3 Trận Vợ Chồng  Chocolate Tình Yêu 10
Vàng 10000
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 1
Thắng 5 Trận Vợ Chồng Chocolate Tình Yêu 15
Vàng 10000
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 1
Quà Đổi Thưởng 13/09-19/09 1
14 Nhiệm vụ suối tiên Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần Vàng 5000
Thuốc Tu Luyện Lv1 20

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.