TIN TỨC
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [22.11 - 28.11]
Trang chủ Tin tức Chuỗi Sự Kiện Tuần [22.11 - 28.11]

Chuỗi Sự Kiện Tuần [22.11 - 28.11]

Chuỗi Sự Kiện Tuần
Thời gian diễn ra: 22/11/2023 - 28/11/2023

STT Hoạt động Nội Dung Phần Thưởng
1 BXH Tiêu Server

BXH Tiêu Phí Hạng 1 Tự Chọn
Thẻ Hộ Thần Viễn Cổ Vàng-Tự Chọn*2
Mảnh Vạn Năng Đỏ*5
Châu Báu ST 2 dòng Ngẫu Nhiên
Vé rút Châu Báu
BXH Tiêu Phí Hạng 2 Tự Chọn
Thẻ Hộ Thần Viễn Cổ Vàng-Tự Chọn*1
Mảnh Vạn Năng Đỏ*3
Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Vé rút Châu Báu
BXH Tiêu Phí Hạng 3 Tự Chọn
Thẻ Hộ Thần Viễn Cổ Vàng-Tự Chọn*1
Mảnh Vạn Năng Đỏ*3
Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Vé rút Châu Báu
BXH Tiêu Phí Hạng 4 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Vé rút Châu Báu
Mảnh Vạn Năng Đỏ
BXH Tiêu Phí Hạng 5-10 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Vé rút Châu Báu
2 Nạp mỗi ngày + Nạp liên tục Nạp liên tục 2 ngày  Đá Cường Hóa Lv3
Vàng
Thẻ Chúc Phúc Thần Gà
Nạp liên tục 3 ngày  Đá Cường Hóa Lv3
Mảnh Vạn Năng-Lục
Mảnh Đá Sức Mạnh
Nạp liên tục 5 ngày Đá Cường Hóa Lv3
Mảnh Đá Sức Mạnh
Mũi Khoan
Nạp ngày 1  Xu Khóa
Vàng
Nạp ngày 2  Đá Mở Khóa
Xu Khóa
Nạp ngày 3 Đá Cường Hóa Lv3
Xu Khóa
Nạp ngày 4  Xu Khóa
Ngọc EXP
Nạp ngày 5  Đá Mở Khóa
Xu Khóa
Nạp ngày 6  Bùa May Mắn
Xu Khóa
Nạp ngày 7  Xu Khóa
Thuốc Tu Luyện Lv1
3 Nạp tích luỹ - Ngày Nạp 200 Xu  Đá Cường Hóa Lv3
Vàng
Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao
Quà Siêu Hời May Mắn
Nạp 1.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao
Quà Siêu Hời May Mắn
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao
Quà Siêu Hời May Mắn
Nạp 5.000 Xu  Đá Cường Hóa Lv3
Nguyên Liệu Tự Chọn Cao
Vé rút Châu Báu
4 Nạp tích lũy tuần  Nạp 500 Xu Đá Cường Hóa Lv4
Thức Ăn Pet-Sơ
Bùa May mắn
Thuốc Hoạt Bát
Nạp 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4
Quà Hợp Thành-Sơ
Vé Quay Vũ Khí
Thuốc Hoạt Bát
Nạp 2.000 Xu Đá Cường Hóa Lv4
Thuốc Tu Luyện Lv2
Vé Tạo Mới Tu Luyện
Thuốc Hoạt Bát
Nạp 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5
Mảnh Vạn Năng-Tím
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
Nạp 10.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
Túi Châu Báu Tự Chọn:
Sát Thương Lv1
Hộ Giáp Lv1
Nạp 20.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
Đá Gia Công
Nạp 30.000 Xu Đá Cường Hóa Lv6
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
Đá Gia Công
Nạp 50.000 Xu Túi Quà Tự Chọn:
Nhẫn Tím Ngẫu Nhiên
Vòng Tay Ngẫu Nhiên
Mảnh Vạn Năng Vàng*2
Túi Quà Pha Lê-TSD:
Mở nhận 60 Pha Lê Vụn, 20 TSD
Đá Gia Công
Nạp 100.000 Xu Tự Chọn:
Mảnh Vạn Năng Vàng*3
Hòm Pharaon
Túi Trùng Sinh Hộ Vệ Chọn 1 trong 2:
Trùng Sinh Đơn*80
Trứng Hộ Vệ (Vàng)-tự chọn*1
Túi Châu Báu Hộ Giáp Ngẫu Nhiên 2 dòng
5 Tiêu Xu tích lũy ngày

Tiêu 200 Xu  Vàng
Vé Quay Tự Chọn
Tiêu 500 Xu  Bùa May Mắn
Túi Thần Khí
Vé Quay Tự Chọn
Tiêu 1.000 Xu Vé Quay Tự Chọn
Túi Thần Khí
Túi Quà Loa Lớn:
Mở nhận 20 Loa Lớn, 20.000 Vàng
Tiêu 2.000 Xu Vàng
Vé Quay Tự Chọn
Túi Thần Khí
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3
Ngọc EXP
Túi Thần Khí
6 Tiêu Xu Tích Lũy - Tuần

Tiêu 500 Xu Đá Cường Hóa Lv3
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
Tiêu 1.000 Xu Đá Cường Hóa Lv3
Túi Quà Hợp Thành
Mở nhận 10.000 Vàng, 10 Quà Hợp Thành
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
Tiêu 2.000 Xu Vé Rút Thưởng Pet
Kẹo Mút Sao
Túi Quà Mũi Khoan
Mở nhận 5.000 Vàng, 10 Mũi Khoan
Tiêu 5.000 Xu Đá Cường Hóa Lv5
Kẹo Mút Sao
Túi Quà Ngọc EXP
Mở nhận 10.000 Vàng, 100 Ngọc EXP
Tiêu 10.000 Xu Quà Thẻ Bài
Quà Tự Chọn
Hoa Đỏ
Tiêu 20.000 Xu Quà Tự Chọn
Hoa Trắng
Quà Thẻ Bài
Tiêu 30.000 Xu Quà Thẻ Bài
Quà Tự Chọn
Kẹo Mút Sao
Tiêu 50.000 Xu Ngọc Trai
Quà Tự Chọn
Quà Thẻ Bài - Cao
Tiêu 100.000 Xu  Ngọc Trai
Quà Thẻ Bài - Cao
Quà Tự Chọn
Tiêu 150.000 Xu  Tự Chọn
Ngọc Trai*2
Châu Báu ST 2 dòng
Loa Lớn Liên Server
Thẻ Vũ Khí Sắc Bén Đỏ-Tự Chọn
7 Đấu Tự Do Đấu Tự Do thắng 3 trận  Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa
Túi Quà Black Friday Sơ
Đấu Tự Do thắng 5 trận  Túi Năng Động (2)
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa
Túi Quà Black Friday Sơ
Đấu Tự Do thắng 7 trận  Túi Năng Động (2)
Ngẫu nhiên nhận 100/200/300 Xu Khóa
Túi Quà Black Friday Sơ
8 Chuyên gia Guild

Hoàn thành sứ mệnh Guild 1 lần  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 2 lần  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 3 lần Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 4 lần  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 5 lần  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 6 lần -  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành sứ mệnh Guild 7 lần -  Công trạng
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
9 Rút thưởng nhận quà Rút thưởng 10 lần Thức Ăn Pet-Sơ
Rút thưởng 30 lần  Thức Ăn Pet-Sơ
Rút thưởng 50 lần  Trùng Sinh Đơn
Rút thưởng 80 lần  Trùng Sinh Đơn
Rút thưởng 100 lần  Trùng Sinh Đơn
Thẻ Chuyên Gia Châu Báu
Rút thưởng 1000 lần  Túi Trang Bị - siêu
Rút thưởng 2000 lần Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Rút thưởng 3000 lần  Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Rút thưởng 4000 lần  Trứng Pet 5 sao thường  ngẫu nhiên
10 Quà Vượt Phó Bản(Reset mỗi ngày) Vượt PB 1 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Black Friday Sơ
Vượt PB 3 lần  Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Black Friday Sơ
Vượt PB  5 lần Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Năng Động (2)
Túi Quà Black Friday Sơ
12 Gunner chăm chỉ- hoàn thành năng động mỗi ngày 150 năng động Hoàn thành 150 năng động ngày Phiếu Gunner Chăm Chỉ
Vàng
13 Đổi quà Chăm Chỉ 1 Phiếu + 50 Xu Khoá Túi Quà Vũ Khí*1
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Pet*1
1 Phiếu +50 Xu Khoá Túi Quà Cánh*1
1 Phiếu + 167  Xu Khoá Trùng Sinh Đơn*1
1 Phiếu + 100 Xu Khoá Đá Mở Khoá*1
15 Tri Kỷ Chiến(Reset mỗi ngày) Thắng 1 Trận Vợ Chồng Chocolate Tình Yêu
Vàng
Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Black Friday Sơ
Thắng 3 Trận Vợ Chồng  Chocolate Tình Yêu
Vàng
Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Black Friday Sơ
Thắng 5 Trận Vợ Chồng Chocolate Tình Yêu
Vàng
Nguyên Liệu Tự Chọn 4
Túi Quà Black Friday Sơ
14 Nhiệm vụ suối tiên Hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 2 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 3 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 4 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 5 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 6 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
Túi Quà Black Friday Sơ
Hoàn thành nhiệm vụ ngày 7 lần Vàng
Thuốc Tu Luyện Lv1
    Túi Quà Black Friday Sơ
16 Đổi Tinh Phách Tinh Phách Vũ Khí*4 Vũ Khí 230 Tự Chọn
Tinh Phách Trang Sức*4 Vòng Tay Venus
Tinh Phách Trang Sức*5 Hạnh Phúc
Tinh Phách Trang Sức*4 Nhẫn Lãng Mạn
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Chủ Nhân Thú Cưng
400000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*1 Thẻ Bậc Thầy Thuần Thú
100000 Vàng
Nguồn Gốc Thú Cưng*2 Thẻ Vua Muôn Thú
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 Thẻ Chuyên Gia Vũ Khí
100000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*2 Thẻ Chúa Tể Võ Công
200000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*3 Thẻ Võ Công Chí Tôn
600000 Vàng
Tinh Phách Vũ Khí*1 800000 Vàng
Đổi Ngọc Trai Ngọc Trai*3 Châu Báu 2 Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Ngọc Trai*3 Mảnh Vạn Năng Vàng*5
Ngọc Trai*2 Bộ Nhện Quỷ (Ngẫu Nhiên)
Ngọc Trai*2 Bộ Siren (Ngẫu Nhiên)
Ngọc Trai*2 Bộ Rồng Ác (Ngẫu Nhiên)
Ngọc Trai*2 Bộ Thề Ước (Ngẫu Nhiên)
Ngọc Trai*2 Bộ Heo Tinh(Ngẫu Nhiên)
Ngọc Trai*2 Quà Bảo Vệ Đỉnh
Ngọc Trai*2 Quà Vũ Khí Đỉnh
Ngọc Trai*4 Trrang Bị Pet Cam Tự Chọn
Ngọc Trai*2 500000 Vàng
  Chuỗi Sự Kiện Black Friday(Reset mỗi ngày) Tiêu mỗi ngày 300 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Tiêu mỗi ngày 600 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Tiêu mỗi ngày 1500 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Tiêu mỗi ngày 3000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Tiêu mỗi ngày 6000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Tiêu mỗi ngày 10000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 300 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 600 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 1500 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 3000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 6000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Nạp mỗi ngày 10000 Xu Hộp Quà Black Friday Cao
Quà Siêu Hời Black Friday 2 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
Quà Siêu Hời Black Friday 5 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
Quà Siêu Hời Black Friday 10 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
Quà Siêu Hời Black Friday 20 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
Quà Siêu Hời Black Friday 50 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
Quà Siêu Hời Black Friday 100 Xu Gà Hộp Quà Black Friday Cao
Xu
25000 Đồng Vàng+10500 Chìa Vàng Rương Vũ Khí 247
4620 Đồng Vàng+1540 Chìa Vàng Vũ Khí 242 Tự Chọn
9000 Đồng Vàng+3100 Chìa Vàng Thời Trang Cam (Ai Cập)
260 Đồng Vàng+90 Chìa Vàng Thời Trang Tím(Bài Ca Đồng Quê
200 Đồng vàng+50 Chìa Vàng Đá Cường Hoá 6
50 Đồng Vàng+5 Chìa Vàng Bùa May Mắn
20 Đồng Vàng+10 Chìa Vàng Đá Gia Công*5
260 Đồng Vàng+88 Chìa Vàng Vàng 1.000.000

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.