TIN TỨC
Trang chủ Tính năng HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẺ BÀI
Trang chủ Tính năng HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẺ BÀI

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẺ BÀI

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THẺ BÀI

Hệ Thống Thẻ Bài là một tính năng giúp gia tăng chỉ số thuộc tính sức mạnh cho Gunner. Tuy nhiên, không phải Gunner nào cũng hiểu rõ và tận dụng tốt tính năng này để gia tăng sức mạnh cho mình. Do đó, Gà Gin sẽ giúp Gunner tìm hiểu rõ hơn về tính năng này nhé! Dìa dia!!

1/ Thuộc tính Album.

- Gunner dùng Hồn Thẻ và Vàng để nâng cấp thuộc tính Album.

- Sau khi lên cấp album, sẽ có 5 điểm thuộc tính gia tăng là tấn công, phòng thủ, nhanh nhẹn và may mắn. Gunner có thể tự chọn nâng chỉ số mà mình mong muốn.

- Chỉ số các điểm thuộc tính có thể được reset bằng cánh nhấn vào nút ”Tạo Mới”.

- Album sau khi thu thập sẽ có thuộc tính thu thập, thẻ bài cùng tên phẩm chất khác nhau có thể kích hoạt, thẻ bài khác tên có thể tạo thành bộ thẻ, thu thập thẻ trong bộ thẻ sẽ nhận được thêm thuộc tính bộ và kích hoạt kỹ năng, chỉ được sử dụng 1 kỹ năng cùng lúc.

2/ Hợp thành Thẻ Bài.

- Hợp thành Thẻ Bài dùng Mảnh Thẻ để hợp thành hoặc có thể dùng Mảnh Vạn Năng để ghép.

- Cách thu thập :

  • + Thẻ bài đi phó bản/thi đấu có cơ hội nhận được.
  • + Mảnh Thẻ có thể nhận được khi tham gia các hoạt động tại mục Hằng Ngày.
  • + Mảnh Vạn Năng có thể mua ở Shop Mê Cung.

- Phẩm chất của Thẻ Bài khác nhau sẽ dùng Mảnh Vạn Năng khác nhau để họp thành.

Ví dụ: Để hợp thành Thẻ Lựu Đạn, Gunner dùng 05 Thẻ Mảnh Lựu Đạn để hợp thành hoặc dùng Mảnh Vạn Năng - Lam.

3/ Đổi Thẻ Bài.

- Ngoài cách hợp thành Thẻ Bài, Gunner có thể dùng Đá Đổi Thẻ Bài để đổi lấy Thẻ Bài mình mong muốn