Sáng Tạo Trang Phục Gunny Huyền Sử
12-04-24

Giải Thưởng

GIẢI THƯỞNG BTC BÌNH CHỌN

Tên Giải Quà Tặng Số Lượng
Gunny phong Vân Bảng Vẽ Điện Tử Wacom Intuos Pro S PTH460 2
Gunny Huyền Sử 5,000,000 vnd tiền mặt 3

GIẢI THƯỞNG TOP BÀI DỰ THI CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN

QUÀ HIỆN VẬT TẶNG THƯỞNG TOP 30 CỦA CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN (CHUNG CẢ 3 GAME)

TOP  Quà tặng Số lượng
1-5 5,000,000 vnd & Combo quà tặng hiện vật
Quà gồm:
1 Bình giữ nhiệt
1 Áo Thun Gunny
1 Gà Bông Gunny Đại Ca
1 Lu Gạch Bông Gunny Mobi
1 Áo Thun Gunny Mobi 
1
6-10 Combo quà tặng hiện vật
Bao gồm:
1 Áo thun GNO 2023
1 Gà Bông Gunny Đại Ca
1 Gà Bông Gunny Mobi 
1
11-20 Combo quà tặng hiện vật
Bao gồm:
1 Đôi vớ GNO
1 Lót chuột Gunny
1 Gối Cổ Gà Gunny Mobi 
1
21-30 Combo quà tặng hiện vật
Bao gồm:
1 Túi rút GNO
1 Đôi vớ GNO
1 Lego Gunny Mobi
1

Ngoài quà tặng hiện vật Gunner còn nhận được giải thưởng quà tặng ingame tương ứng với thứ hạng mình đạt được của từng game.

QUÀ TẶNG INGAME TOP 30 BÀI DỰ THI ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN CỦA TỪNG SẢN PHẨM

TOP THỨ HẠNG Gunny Origin Gunny Mobi Gunny PC
Top 1 Xu Khóa *10000
Đá Cường Hoá 6 *2
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Lớn * 20
Quà Đá Lv9-Siêu * 2
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên * 30
Sách Dung Hợp Pet * 100
Nhẫn Kim Cương +1 * 1
Đá Hồn Sao Lv1" * 50
Bộ Thời Trang VIP - Tùy Chọn  
Xu *50000
Túi Tùy Chọn Thần Hộ Mệnh-5Sao *1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) *1
Top 2-5 Xu Khóa *5000
Đá Cường Hoá 6 *1
Bùa May Mắn *5
"Lì Xì Lớn * 10
Quà Đá Lv9-Siêu * 1
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên *15
Sách Dung Hợp Pet *50
Nhẫn Kim Cương *1
Đá Hồn Sao Lv1 * 25
Xu *10000
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Hoàn Mỹ *1
Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển (Vĩnh viễn) *1
Châu báu Sát Lv.21 *1
Top 6-10 Xu Khóa *3000
Đá Cường Hoá 5 *2
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Lớn *5
Quà Đá Lv8-Siêu *1
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên *5
Sách Dung Hợp Pet *25
Đá Hồn Sao Lv1 *10
Đá Chúc Phúc Lv1 *20
Rương 100 Xu Khóa *50
Châu báu Sát Lv.19 *1
Đá tăng cấp *100
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *100
Top 11-20 Xu Khóa *2000
Đá Cường Hoá 5 *1
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Nhỏ *10
Mảnh Rồng Con *10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh *10
Mảnh Rắn Tinh *10
Mảnh Nai GB *10
Mảnh Alpaca *10
Rương 100 Xu Khóa *25
Châu báu Sát Lv.17 *2
Đá tăng cấp *50
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *50
Top 21-30 Xu Khóa *1000
Đá Cường Hoá 5 *1
Bùa May Mắn *1
Lì Xì Nhỏ *5
Mảnh Rồng Con *5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh *5
Mảnh Rắn Tinh *5
Mảnh Nai GB *5
Mảnh Alpaca *5
Rương 100 Xu Khóa *10
Châu báu Sát Lv.17 *1
Đá tăng cấp *20
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *20
Lưu ý:

- Giải thưởng quà hiện vật sẽ tính TOP theo thứ hạng chung của cả 3 game Gunny Origin, Gunny Mobi, Gunny PC.

- Giải thưởng ingame sẽ tính TOP riêng cho từng sản phẩm, quà tặng được trao thưởng sau chương trình, trao trực tiếp vào nhân vật tham gia của từng thí sinh ở từng sản phẩm.

TOP TẶNG TIM

Giải thưởng giành cho TOP 20 tất cả Gunner tham gia bình chọn của cả 3 sản phẩm sẽ được nhận thưởng.

QUÀ HIỆN VẬT TẶNG THƯỞNG TOP 20 CỦA CỘNG ĐỒNG GUNNY

TOP  Quà tổng Số lượng
1-3 Combo quà tặng hiện vật 1
1 Áo Thun Gunny Mobi 2024 - GS2
1 Lego Gunny Mobi
1 Gà Bông Gunny Đại Ca - GS2
1 Áo Thun Gunny 14 Tuổi - GS2
1 Gà Gin Bông Gunny Origin - GS2
4-10 Combo quà tặng hiện vật 1
1 Gối Cổ Gà Gunny Mobi - GS2
1 Gà Bông Gunny Đại Ca - GS2
1 Lót chuột Gunny 2023 V2 - GS2
1 Gà Gin Bông Gunny Origin - GS2
11-20 Combo quà tặng hiện vật 1
1 Lót chuột Gunny 2023 V2 - GS2
1 Vớ Gunny Origin 2022 - đôi
1 Lego Gunny Mobi

QUÀ TẶNG INGAME TOP 20 GUNNER TẶNG TIM NHIỀU NHẤT CỦA TỪNG SẢN PHẨM

TOP THỨ HẠNG Gunny Origin Gunny Mobi Gunny PC
Top 1 Xu Khóa *10000
Đá Cường Hoá 6 *2
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Lớn * 20
Quà Đá Lv9-Siêu * 2
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên * 30
Sách Dung Hợp Pet * 100
Nhẫn Kim Cương +1 * 1
Đá Hồn Sao Lv1" * 50
Bộ Thời Trang VIP - Tùy Chọn *1
Xu *50000
Túi Tùy Chọn Thần Hộ Mệnh-5Sao *1
Rương Phụ Kiện Thú Lv3 (Vĩnh viễn) *1
Top 2-5 Xu Khóa *5000
Đá Cường Hoá 6 *1
Bùa May Mắn *5
"Lì Xì Lớn * 10
Quà Đá Lv9-Siêu * 1
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên *15
Sách Dung Hợp Pet *50
Nhẫn Kim Cương *1
Đá Hồn Sao Lv1 * 25
Xu *10000
Túi Tùy Chọn Linh Bảo-Hoàn Mỹ *1
Thẻ Phụ Kiện Vịt Tắm Biển (Vĩnh viễn) *1
Châu báu Sát Lv.21 *1
Top 6-10 Xu Khóa *3000
Đá Cường Hoá 5 *2
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Lớn *5
Quà Đá Lv8-Siêu *1
Mảnh Quà Hồn Sao Ngẫu Nhiên *5
Sách Dung Hợp Pet *25
Đá Hồn Sao Lv1 *10
Đá Chúc Phúc Lv1 *20
Rương 100 Xu Khóa *50
Châu báu Sát Lv.19 *1
Đá tăng cấp *100
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *100
Top 11-20 Xu Khóa *2000
Đá Cường Hoá 5 *1
Bùa May Mắn *5
Lì Xì Nhỏ *10
Mảnh Rồng Con *10
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh *10
Mảnh Rắn Tinh *10
Mảnh Nai GB *10
Mảnh Alpaca *10
Rương 100 Xu Khóa *25
Châu báu Sát Lv.17 *2
Đá tăng cấp *50
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *50
Top 21-30 Xu Khóa *1000
Đá Cường Hoá 5 *1
Bùa May Mắn *1
Lì Xì Nhỏ *5
Mảnh Rồng Con *5
Mảnh Phượng Hoàng Băng Tinh *5
Mảnh Rắn Tinh *5
Mảnh Nai GB *5
Mảnh Alpaca *5
Rương 100 Xu Khóa *10
Châu báu Sát Lv.17 *1
Đá tăng cấp *20
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 *20

Lưu ý:

- Giải thưởng quà hiện vật sẽ tính TOP theo thứ hạng chung của cả 3 game Gunny Origin, Gunny Mobi, Gunny PC.

- Giải thưởng ingame sẽ tính TOP riêng cho từng sản phẩm, quà tặng được trao thưởng sau chương trình, trao trực tiếp vào nhân vật tham gia của từng thí sinh ở từng sản phẩm.

GIẢI THƯỞNG THAM GIA DỰ THI

Gunner tham gia dự thi Gunny Huyền sử, bài dự thi được duyệt sẽ nhận được 1 CODE DỰ THI.

GAME QUÀ TẶNG
Gunny Origin Vàng *5000
Đá Cường Hóa Lv5 *1
Bùa May Mắn *1
Gunny Mobi Đá Cường Hóa *60
Vàng *50000
Phiếu Rút Thưởng *1
Đá Chúc Phúc Lv1 *4
Lương Thực *25
Thuốc Tư Chất Pet *2
GunnyPC Nguyệt Ảnh Đồng (15 ngày)*1
Rương 100 Xu Khóa *5
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ *1
Thẻ Tự Hào Là Gunner *1
Bong Bóng Nguyên Tiêu (10 ngày)*1
Châu báu Sát Lv.17 *1

Giải thưởng trao thưởng qua email khách hàng đã đăng ký với BTC sau khi chương trình kết thúc.

GIẢI THƯỞNG NGƯỜI BÌNH CHỌN

Gunner tham gia chương trình sở hữu 5 tim hoặc tặng thành công 1 tim sẽ nhận được 1 CODE TẶNG TIM.

GAME QUÀ TẶNG
Gunny Origin Đá Cường Hóa Lv4 *1
Vàng *50000
Nguyên Liệu Tự Chọn 4 *5
Gunny Mobi Lương Thực *20
Vàng *50000
Đá Cường Hóa *50
Đá Chúc Phúc LV1 *2
Tinh thần *100
Khí hồn *100
GunnyPC Đá tăng cấp 20
Châu báu Sát Lv.17 1
Thẻ Phụ Kiện Xe 10 Tuổi (7 ngày) *1
Quả Hồn-Trung *30
Thẻ Danh Hiệu: Bối Rối *1

Giải thưởng trao thưởng hệ thống của BTC, thông báo kết quả sau khi chương trình kết thúc.

TOP 3 GUNNY HUYỀN SỬ TOÀN IP GUNNY

Cơ chế xác định game đạt TOP 3 GAME GUNNY HUYỀN SỬ

ĐIỂM SỐ = Tổng số bài dự thi hợp lệ của game x 3 + Tổng số Gunner tham gia tặng tim x 2 + Tổng số tim Gunner đã tặng x 1

THỨ HẠNG GUNNY ORIGIN GUNNY MOBI GUNNY PC
TOP 1 Vàng *50000
Đá Cường Hóa Lv4 *2
Bùa May Mắn *1
Hạnh phúc +2 *1
Vòng Tay Venus +2 *1
Đá Hồn Sao Lv1 *20
Lệnh Bài Thú Cưng *10
Quà Lương Thực *1
Trứng Pet Thần *2
Voi Chín Ngà (30 ngày) *1
Rương Ấn Siêu Việt *1
Mảnh Ấn Linh Hồn Hoàn Mỹ *5
Châu báu Lv.19 *1
Thẻ Danh Hiệu: Soái Ca *1
TOP 2 Vàng *30000
Đá Cường Hóa Lv4 *1
Bùa May Mắn 1
Hạnh Phúc +1 *1
Vòng Tay Venus +1 *1
Đá Hồn Sao Lv1 *10
Lệnh Bài Thú Cưng *5
Lương Thực *20
Trứng Pet Thần *1
Rồng Thần Băng Giá (15 ngày) *1
Rương Ấn Hoàn Mỹ 5 Sao *1
Mảnh Ấn Linh Hồn Ưu Tú *5
Châu báu Sát Lv.17 *2
Phiếu Tái Lập Tu Luyện *5
TOP 3 Vàng *20000
Đá Cường Hóa Lv3 *2
Bùa May Mắn *1
Hạnh Phúc *1
Vòng Tay Venus *1
Đá Chúc Phúc Lv1 *8
Lệnh Bài Thú Cưng *5
Lương Thực *10
Trứng Pet May *1
Thẻ Xe Du Hành Vũ Trụ (7 ngày) *1
Rương Ấn Hoàn Mỹ *1
Mảnh Ấn Linh Hồn Thường *5
Châu báu Sát Lv.17 *1
Phiếu Tái Lập Tu Luyện *3