_

THỂ THỨC GIẢI ĐẤU GUNNY ORIGIN VUA GÀ A

Điều 17. Mô hình giải đấu 

 1. Giải đấu được tổ chức trong 03 tuần bao gồm: 02 tuần Vòng loại và 01 tuần Vòng Chung kết. 
 2. Bao gồm 2 thể thức thi đấu: 1vs1 và 2vs2. 
 3. Chọn ra Cá nhân/Đội vô địch giải đấu Gunny Origin: Seri Vua Gà

 

Điều 18. Tài khoản thi đấu 

1.Các tài khoản của Cá nhân/Đội tham gia giải đấu sẽ BTC cấp quyền vào server đấu trường (server 9990) hoặc được BTC cung cấp tài khoản thi đấu nếu Cá nhân/Đội cung cấp đủ thông tin chứng minh tài khoản của Cá nhân/Đội không vào được server đấu trường (9990). 

 1. Trong suốt quá trình tham gia giải đấu, Cá nhân/Đội chỉ được sử dụng duy nhất một tài khoản đã đăng ký với BTC để phục vụ quá trình thi đấu (Kể từ khi BTC tiếp nhận thông tin đăng ký).
 2. Các Cá nhân/Đội chỉ được phép sử dụng các vật phẩm được BTC cung cấp, được phép thay đổi trang bị trước trận đấu. 
 3. Không tự ý nâng cấp hoặc sử dụng các vật phẩm khác. 
 4. Server sử dụng để thi đấu là server riêng của giải đấu. 
 5. Mỗi Cá nhân chỉ được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi đấu. Trường hợp phát hiện Cá nhân sử dụng 02 tài khoản tham gia thi đấu, BTC có quyền lập tức loại Cá nhân/ Đội đó ra khỏi giải đấu.

 

Điều 19. Lịch trình giải đấu. 

 1. Vòng bảng 02 tuần, bao gồm: 
 2. a) Tuần 1: 24/9 – 25/9
 3. b) Tuần 2: 1/10 – 2/10
 4. Vòng Chung kết 01  tuần, bao gồm:
 5. a) Tuần 3: Chung kết: 16/10

Điều 20. Chi tiết thể thức 

 1. Thể thức 1vs1 được tổ chức vào ngày thứ Bảy của các tuần thi đấu. 
 2. Thể thức 2vs2 được tổ chức vào ngày Chủ nhật của các tuần thi đấu. 
 3. Chung kết của cả hai thể thức được tổ chức vào ngày 16/10.
 4. 4. Tất cả các trận đấu ở hai thể thức 1vs1 và 2vs2 đều được

 

Điều 21. Đối với thể thức 1vs1 

 1. Vòng bảng: Diễn ra trong 02 tuần
 2. a) Tuần 1: 08 Cá nhân bốc thăm ngẫu nhiên chia thành 04 cặp đấu, thi đấu loại trực tiếp theo thể thức BO3 Để chọn ra 04 Cá nhân đi tiếp.
 3. b) Tuần 2: 04 Cá nhân thi đấu loại trực tiếp theo thể thức BO5 Để chọn ra 02 Cá nhân đi tiếp vào Vòng Chung kết.

*Các Cá nhân bị loại ở Tuần 1 sẽ thi đấu lượt thua theo thể thức BO3 để xếp hạng 5th – 6th – 7th – 8th. 

 1. 2. Vòng Chung kết
 2. a) 02 Cá nhân chiến thắng tại Tuần 2 thi đấu theo thể thức BO5 để tranh Nhất – Nhì (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Cá nhân thua chọn).
 3. b) 02 Cá nhân thua tại Tuần 2 thi đấu theo thể thức BO5 để tranh Ba – Tư (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Cá nhân thua chọn).

 

Điều 22. Đối với thể thức 2 vs 2  

 1. Vòng bảng: Diễn ra trong 02 tuần
 2. a) Tuần 1: 08 Đội bốc thăm ngẫu nhiên chia thành 04 cặp đấu, thi đấu loại trực tiếp theo thể thức BO3 Để chọn ra 04 Đội đi tiếp.
 3. b) Tuần 2: 04 Đội thi đấu loại trực tiếp theo thể thức BO5 Để chọn ra 02 Đội đi tiếp vào Vòng Chung kết.

*Các Đội bị loại ở Tuần 1 sẽ thi đấu lượt thua theo thể thức BO3 để xếp hạng 5th – 6th – 7th – 8th . 

 1. Vòng Chung kết
 2. a) 02 Đội chiến thắng tại Tuần 2 thi đấu theo thể thức BO5 để tranh Nhất – Nhì (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Đội thua chọn).
 3. b) 02 Đội thua tại Tuần 2 thi đấu theo thể thức BO5 để tranh Ba – Tư (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Đội thua chọn).