_

Giải thưởng

Điều 1: Vòng Thu Thập Lệnh Bài

Vòng thu thập lệnh bài sẽ lấy 12 Guild được chia như sau:

- Bảng A: Gồm 12 cụm server chứa các server cũ từ 1 đến 94 --> Kết thúc vòng loại sẽ lấy 8 suất vào VCK.

- Bảng B: Gồm 6 cụm server chứa các server mới từ 95 đến 100 --> Kết thúc vòng loại sẽ lấy 4 suất vào VCK.

Sau khi đã có 12 đội được lấy từ 2 bảng, Ban Tổ Chức sẽ tiến hành sắp xếp thứ hạng Top 12 chung cuộc.

Guild tham gia thi đấu có kết quả thuộc Top 12 của vòng thu thập lệnh bài từ ngày 26/11 - 4/12 sẽ nhận được giải thưởng theo cơ cấu sau:

Hạng 1 -         Guild Nhận 120.000 Tài Sản
-          Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 1000
-         Thành Viên nhận Công Trạng 600
Hạng 2 -         Guild Nhận 110.000 Tài Sản
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 900
-         Thành Viên nhận Công Trạng 550
Hạng 3 -         Guild Nhận 105.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 850
-         Thành Viên nhận Công Trạng 500
Hạng 4 -         Guild Nhận 100.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 800
-         Thành Viên nhận Công Trạng 450
Hạng 5 -         Guild Nhận 95.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 750
-         Thành Viên nhận Công Trạng 400
Hạng 6 -         Guild Nhận 90.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 700
-         Thành Viên nhận Công Trạng 350
Hạng 7 -         Guild Nhận 85.000 Tài Sản
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 650
-         Thành Viên nhận Công Trạng 300
Hạng 8 -         Guild Nhận 80.000 Tài Sản
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 600
-         Thành Viên nhận Công Trạng 250
Hạng 9 -         Guild Nhận 70.000 Tài Sản
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 500
-         Thành Viên nhận Công Trạng 200
Hạng 10 -         Guild Nhận 70.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 500
-         Thành Viên nhận Công Trạng 200
Hạng 11 -         Guild Nhận 60.000 Tài Sản
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 500
-         Thành Viên nhận Công Trạng 200
Hạng 12 -         Guild Nhận 50.000 Tài Sản 
-         Danh hiệu: Tinh Anh Giải Đấu (tất cả thành viên)
-         Chủ Guild nhận Công Trạng 500
-         Thành Viên nhận Công Trạng 200

Điều 2: Vòng Chung Kết

Guild tham gia thi đấu vòng chung kết từ ngày 10/12 - 25/12 sẽ nhận được giải thưởng theo cơ cấu sau:

VCK Thứ hạng Tiền mặt Danh hiệu POSM
Giải thưởng toàn đoàn Vô địch 50.000.000 Thiên hạ đệ nhất Guild 7 Bộ POSM
Hạng 2 30.000.000 Thiên hạ đệ nhị Guild 6 Bộ POSM
Hạng 3 20.000.000 Thiên hạ đệ tam Guild 5 Bộ POSM
Hạng 4 15.000.000 - 4 Bộ POSM
Hạng 5-8 10.000.000 - 2 Bộ POSM
Hạng 9-12 5.000.000 - 2 Bộ POSM

Điều 3: Các Giải Cá Nhân

Vòng thu thập lệnh bài

Giải thưởng cá nhân Vô Địch Tầm Bảo (Top 1 cá nhân) 5.000 xu khóa x 1 phần
Chuyên Gia Tầm Bảo (Hạng 2-5 cá nhân) 2.000 xu khóa x 4 phần

Vòng chung kết

Giải thưởng cá nhân Con Gà Vàng 2.000.000

Điều 4: Giải thưởng khán giả

Giải thưởng khán giả Đàn gà nhiệt huyết 5.000.000
Gà trúa hề 1.000.000

Điều 5: Quy tắc nhận giải thưởng:

5.1 Đối với các giải cá nhân:

• Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để BTC tiến hành trao giải như: Số điện thoại liên hệ, tài khoản ngân hàng, CMND v.v

5.2 Đối với Guild tham gia thi đấu:

• Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết của đội trưởng để BTC tiến hành trao giải như: Số điện thoại liên hệ, tài khoản ngân hàng, CMND v.v

• Sau khi trao thưởng, đội trưởng có quyền quyết định về giải thưởng, BTC không can thiệp vào vấn đề này.

THÔNG TIN HỖ TRỢ:

- Tham gia thảo luận và tìm hiểu về Gunny Origin tại:

- Gửi thông tin thắc mắc, câu hỏi liên quan đến Gunny Origin về trang HỖ TRỢ hoặc liên lạc trực tiếp Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.