_

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 1: Cơ cấu giải thưởng tuần thi đấu chính thức:

VĐV / đội tham gia thi đấu có kết quả thuộc Top 4 của tuần nhận được giải thưởng theo cơ cấu sau:

Thể thức 1 vs 1:

- Giải nhất: 4 triệu đồng, 1 Áo Thun Gunny Origin, 1 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải nhì: 2 triệu đồng, 1 Áo Thun Gunny Origin, 1 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải ba: 1 triệu đồng, 1 Áo Thun Gunny Origin, 1 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải tư: 1 Áo Thun Gunny Origin, 1 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Play-off

Thể thức 2 vs 2:

- Giải nhất: 10 triệu đồng, 2 Áo Thun Gunny Origin, 2 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải nhì: 4 triệu đồng, 2 Áo Thun Gunny Origin, 2 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải ba: 2 triệu đồng, 2 Áo Thun Gunny Origin, 2 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Vua Gà B

- Giải tư: 2 Áo Thun Gunny Origin, 2 Gà Bông Gunny Origin (vừa), quà in-game và suất tham dự Play-off

Tổng cộng (4 tuần): 92 triệu đồng + 48 Áo Thun Gunny Origin + 48 Gà Bông Gunny Origin (vừa)

Điều 2: Cơ cấu giải thưởng tuần thi đấu Play-off:

4 đội/cá nhân chiến thắng ở tuần thi đấu Play-off giành suất tham gia thi đấu tại giải Vua Gà B.

Điều 3: Quy tắc nhận giải thưởng:

3.1 Đối với cá nhân tham gia thi đấu:

• Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để BTC tiến hành trao giải như: Số điện thoại liên hệ, tài khoản ngân hàng, CMND v.v

3.2 Đối với đội tham gia thi đấu:

• Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết của đội trưởng để BTC tiến hành trao giải như: Số điện thoại liên hệ, tài khoản ngân hàng, CMND v.v

• Sau khi trao thưởng, đội trưởng có quyền quyết định về giải thưởng, BTC không can thiệp vào vấn đề này.