_

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP SERVER ĐẤU TRƯỜNG THI ĐẤU VUA GÀ C

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP SERVER ĐẤU TRƯỜNG THI ĐẤU VUA GÀ C - THỬ THÁCH BẢN LĨNH GÀ

Đấu thủ làm theo các bước sau để đăng nhập vào Server Đấu Trường:

1. Đăng nhập vào tài khoản đã đăng kí khi điền form tham gia giải đấu.

2. Nhấp đổi server ⇨ chọn “Toàn bộ server” ⇨ “Server Đấu Trường”.

3. Vào game.

4. Chọn bỏ qua phần giới thiệu.

5. Nhấp chọn “Gà Kỳ Cựu”.

6. Chọn “Bỏ qua” góc trên cùng bên phải màn hình.

7. Chọn nhân vật, tên nhân vật đã đăng ký trong form.

8. Trang bị kỹ năng, pet, vũ khí, trang sức,…

9. Bắt đầu thi đấu.