_

PHỤ LỤC BỔ SUNG CHO VÒNG PLAY - OFF

PHỤ LỤC BỔ SUNG CHO VÒNG PLAY - OFF GIẢI ĐẤU TOÀN QUỐC GUNNY ORIGIN VUA GÀ C

Điều 1: Tài khoản thi đấu

Các tài khoản của VĐV/Đội tham gia giải đấu sẽ được BTC cấp quyền vào server đấu trường (server 9990) hoặc được BTC cung cấp tài khoản thi đấu nếu VĐV/Đội cung cấp đủ thông tin chứng minh tài khoản của VĐV / Đội không vào được server đấu trường ( server 9990).

Trong suốt quá trình tham gia giải đấu, VĐV/Đội chỉ được sử dụng duy nhất một tài khoản đã đăng ký với BTC để phục vụ quá trình thi đấu (Kể từ khi BTC tiếp nhận thông tin đăng ký).

Các VĐV/Đội chỉ được phép sử dụng các vật phẩm được BTC cung cấp, và được phép thay đổi trang bị trước trận đấu.

Không tự ý nâng cấp hoặc sử dụng các vật phẩm khác.

Server sử dụng để thi đấu là server riêng của giải đấu.

Mỗi VĐV chỉ được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi đấu. Trường hợp phát hiện VĐV/Đội sử dụng 02 tài khoản tham gia thi đấu, BTC có quyền lập tức loại VĐV/ Đội đó ra khỏi giải đấu.

Điều 2: Trang thiết bị của VĐV/Đội tham gia thi đấu:

Trang thiết bị thi đấu:

Được định nghĩa: Là những thiết bị để phục vụ cho quá trình tham gia thi đấu của VĐV. Trang thiết bị thi đấu bao gồm 2 phần như sau:

1.1. Thiết bị dùng để thi đấu:

a) Là những thiết bị cảm ứng dùng để tham gia vào trận đấu tại server thi đấu và quay màn hình game thi đấu do VĐV tự chuẩn bị. Tất cả các trang thiết bị cảm ứng có gắn thêm các phụ kiện như bàn phím, chuột đều được coi là không hợp lệ.

b) Các trang thiết bị dùng để thi đấu được coi là hợp lệ bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng.

c) Nghiêm cấm sử dụng tool hoặc giả lập để tham gia thi đấu.

1.2. Thiết bị ghi hình:

a) Là thiết bị phục vụ cho quá trình livestream mặt và thao tác tay tại Discord trong quá trình tham gia thi đấu.

b) Các thiết bị này bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, PC có camera.

Các loại hình mạng:

Các VĐV/Đội tham gia thi đấu tự trang bị các loại hình mạng để đảm bảo đường truyền thi đấu tốt nhất. Trong đó có thể sử dụng một trong hai hình thức sau:

a) Mạng có dây (Ethernet).

b) Mạng không dây: Wifi, 4G, 5G, …

Sử dụng các chương trình khác:

a) Trong thời gian thi đấu, các VĐV/Đội tham gia thi đấu không sử dụng bất kỳ phần mềm nào mang tính chất can thiệp vào lợi thế thi đấu.

b) Các VĐV/Đội tham gia thi đấu bắt buộc sử dụng phần mềm giao tiếp bằng Discord và Zalo theo quy định của BTC.

Trách nhiệm của BTC đối với thiết bị thi đấu:

a) BTC không chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thiết bị thi đấu cho VĐV/Đội.

b) BTC có quyền kiểm tra thiết bị của VĐV/Đội tham gia thi đấu bất kỳ lúc nào để phục vụ cho tính minh bạch, công bằng của giải đấu.

c) BTC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự cố về thiết bị khi tham gia thi đấu. Bao gồm sự cố về thiết bị dùng để thi đấu, thiết bị ghi hình như là đơ thiết bị, thiết bị lag, thiết bị sập nguồn, và các sự cố liên quan đến đường truyền như mất mạng, rớt mạng, mạng yếu…VĐV/Đội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 3: Trước quá trình thi đấu:

Thay đổi về lịch thi đấu:

a) Lịch thi đấu được BTC thông báo cụ thể trong Kế hoạch tổ chức giải đấu/Bài công bố giải đấu và được ban hành theo quyết định riêng của BTC.

b) BTC có toàn quyền sắp xếp lại thời gian thi đấu hoặc dời ngày thi đấu tùy vào từng trường hợp cụ thể theo quyết định riêng của BTC.

c) Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về lịch thi đấu, BTC sẽ thông báo cho các VĐV/Đội tham gia trong thời gian sớm nhất có thể.

Thời gian điểm danh và xác nhận thi đấu:

a) Các VĐV/Đội tham gia thi đấu phải có mặt và sẵn sàng tại sảnh chờ của phòng thi đấu trong game trước 15 phút thi đấu do BTC đề ra để thực hiện xác nhận điểm danh và chuẩn bị thi đấu.

b) BTC xác nhận thi đấu và điểm danh bằng hình thức gọi tên trong Zalo và thông báo vào đàm thoại tại Discord trước 30 phút thi đấu.

c) Các VĐV/Đội tham gia thi đấu được coi là xác nhận và điểm danh đúng giờ sau khi có sự xác nhận của BTC.

d) Các VĐV/Đội phải chuẩn bị đầy đủ 02 (hai) thiết bị tham gia thi đấu theo yêu cầu của BTC tại điều 2, khoản 1.1 (thiết bị thi đấu) và khoản 1.2 (thiết bị ghi hình), trước thời gian điểm danh và xác nhận thi đấu.

Thời gian chuẩn bị vào trận đấu:

3.1. Thời gian chuẩn bị:

a) Các VĐV/Đội tham gia thi đấu phải có mặt trước 30 phút so với thời gian bắt đầu ngày thi đấu để điểm danh trong Zalo. Nếu quá thời gian này mà VĐV/Đội vẫn chưa chuẩn bị xong, VĐV/Đội phải chấp nhận thi đấu với điều kiện đã chuẩn bị mà không được phép có bất kỳ yêu cầu nào.

b) Sau khi hoàn tất điểm danh thi đấu trong Zalo, các VĐV/Đội có 15 phút để chuẩn bị trang thiết bị thi đấu và có mặt tại phòng đàm thoại tại Discord của BTC.

c) Sau 15 phút chuẩn bị trang thiết bị thi đấu, VĐV/Đội có 10 phút tại sảnh chờ của phòng thi đấu để chuẩn bị trang bị thi đấu trong game.

d) Sau 10 phút chuẩn bị trang bị thi đấu, các VĐV/Đội thi đấu bấm chuẩn bị đồng thời không được thay đổi bất kỳ trang bị thi đấu nào trong game và chuẩn bị tư thế sẵn sàng vào trận theo hiệu lệnh của BTC.

3.2. Chất lượng thiết bị thi đấu:

a) Các VĐV/Đội có thể kết nối bộ sạc trong trường hợp dung lượng pin không thể đáp ứng để thi đấu.

b) Các VĐV/Đội có thể thay đổi những thiết lập cấu hình trong trận đấu.

c) Các VĐV/Đội phải đảm bảo đường truyền thiết bị livestream không bị gián đoạn.

Thời gian bắt đầu trận đấu:

a) Các VĐV/Đội tham gia thi đấu có trách nhiệm phải giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh (các thành viên trong đội, kỹ thuật, mạng,…) trong thời gian chuẩn bị để trận đấu có thể bắt đầu đúng giờ quy định.

b) BTC sẽ xem xét tuỳ vào từng trường hợp cụ thể như thay đổi trang bị,… để đưa ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận.

c) BTC hoàn toàn có quyền quyết định xử phạt đối với sự chậm trễ này.

Điều 4: Trong quá trình thi đấu:

Đấu lại trận đấu:

Trận đấu sẽ được đấu lại và giữ nguyên bản đồ, trang bị VĐV/Đội đã chọn ở trận đấu trước đó trong các trường hợp sau đây:

a) Sự cố liên quan đến máy chủ và/hoặc mất kết nối toàn bộ server thi đấu.

b) Các VĐV/Đội không đưa ra được video quay màn hình các trận đấu vừa diễn ra.

c) Khi có yêu cầu đấu lại từ BTC.

Khiếu nại:

Các VĐV/Đội có quyền khiếu nại trong khoảng thời gian 02 phút sau khi trận đấu kết thúc bằng cách liên hệ, nhắn tin cho bất kỳ trọng tài nào đang vận hành giải đấu. Các VĐV/Đội phải gửi video cho

BTC kiểm tra khi có yêu cầu, nếu VĐV/Đội không có video quay lại thì kết quả trận đấu bị hủy bỏ và thi đấu lại.

Sự cố phát sinh:

3.1. Sự cố phát sinh trong quá trình thi đấu được chia ra làm 2 nguyên nhân như sau:

a) Nguyên nhân chủ quan bao gồm các trường hợp như: Các VĐV/Đội bị mất kết nối với trận đấu do hành động của các VĐV/Đội (thoát khỏi trò chơi, mạng lag, rớt mạng,…), thiết bị thi đấu của VĐV/Đội bị nóng, đơ máy. Đối với các nguyên nhân đã kể trên, BTC không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào.

b) Nguyên nhân khách quan như mất kết nối toàn bộ server thi đấu, trận đấu sẽ được đấu lại theo điều 4, khoản 1.

c) Nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, động đất, ngập lụt,…

3.2. Nếu xảy ra sự cố phát sinh (nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, nguyên nhân bất khả kháng), BTC sẽ có toàn quyền quyết định phương án xử lý phù hợp với VĐV/Đội.

Các quy định khác:

a) Các VĐV/Đội không được chat trong quá trình diễn ra trận đấu.

b) Các VĐV/Đội phải quay màn hình tham gia thi đấu và gửi hình ảnh thắng trận cho BTC sau mỗi trận đấu kết thúc. Trường hợp BTC yêu cầu gửi video xác minh, các VĐV/Đội không cung cấp được sẽ bị hủy kết quả trận đấu và tiến hành thi đấu lại theo điều 4, khoản 1.

c) Đảm bảo livestream trong Discord của các VĐV/Đội phải được mở xuyên suốt quá trình diễn ra giải đấu.

d) Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Điều 5: Sau quá trình thi đấu:

Xác nhận và ghi nhận kết quả trận đấu:

Trận đấu sẽ được BTC công nhận dựa trên các yếu tố sau:

a) Hình ảnh mà các VĐV/Đội giành chiến thắng cung cấp.

b) Video quay màn hình mà các VĐV/Đội giành chiến thắng cung cấp.

c) Hình ảnh trên livestream (nếu có).

d) Quyết định của trọng tài.

Nghĩa vụ sau trận đấu:

a) Các VĐV/Đội phải cung cấp đầy đủ hình ảnh chiến thắng và video quay màn hình theo quy định ở điều 5, khoản 1.

b) Tuân thủ theo sự điều phối (thời gian thi đấu, thời gian có mặt cho trận tiếp theo, phòng/kênh Discord) của BTC.

c) Các VĐV/Đội sẽ được BTC thông báo về mọi nghĩa vụ cần thiết sau trận đấu.

d) Các VĐV/Đội bắt buộc phải tuân thủ theo những nghĩa vụ mà BTC đưa ra.