_

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều I: Đối tượng áp dụng:

• Tất cả các VĐV cũng như đội tuyển tham gia giải đấu.

Điều II: Nguyên tắc thi đấu:

• Tất cả các cá nhân, đội tham gia thi đấu phải tuân thủ theo tất cả các điều luật, thể thức, nguyên tắc mà BTC đưa ra.

CHƯƠNG II: DÀNH CHO CÁ NHÂN / ĐỘI THAM GIA GIẢI ĐẤU

Điều I: Đối tượng được phép tham gia giải đấu:

• Tất cả người chơi Gunny Origin trên phạm vi toàn quốc.

Điều II: Điều kiện được phép tham gia giải đấu:

Đối tượng tham gia giải đấu phải đáp ứng được các điều kiện sau:

• Người chơi Gunny Origin là công dân Việt Nam trên 15 tuổi (Trong trường hợp người đoạt giải chưa đủ 18 tuổi bắt buộc phải có người giám hộ đứng ra chịu trách nhiệm nhận giải thưởng).

• Người chơi đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam.

• Người chơi không thuộc Top 4 của tuần thi đấu trước có thể đăng ký lại để tham gia vào tuần thi đấu tiếp theo.

• Hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định của ban tổ chức, đảm bảo các thông tin đăng ký sau là đúng sự thật: Họ và tên; số điện thoại, email, facebook, CMND và các thông tin khác do BTC yêu cầu.

Điều III: Quy định đặt tên đội/người chơi:

• Tên đội/tên người chơi tham gia thi đấu không được trái ngược với thuần phong mỹ tục và phong tục tập quán, quy định pháp luật hay gây ác cảm cho người khác.

Điều IV: Quy định thay đổi tên đội/người chơi:

• Không được tự ý thay đổi tên đội trừ những giải đoạn được BTC cho phép hoặc không được sự đồng ý từ BTC.

• Tên đội thay đổi không được vi phạm những yêu cầu từ Chương II – Điều III

• Nếu có nhu cầu thay đổi tên đội, phải thông báo và được chấp nhận từ BTC.