_

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Điều 1:. Cơ cấu giải thưởng vòng loại 3 tuần

Cá nhân/Đội tham gia thi đấu có kết quả thuộc Top 04 của giải đấu Gunny Origin Vua Gà B nhận được giải thưởng theo cơ cấu sau:

Đối với thể thức 1vs1

Giải nhất: 10.000.000 VNĐ

Giải nhì: 5.000.000 VNĐ

Giải Ba - Tư: 2.000.000 VNĐ

Giải Năm – Tám: 1.000.000 VNĐ

Giải Chín – Mười Sáu: 500.000 VNĐ

2) Đối với thể thức 2vs2

Giải nhất: 20.000.000 VNĐ

Giải nhì: 10.000.000 VNĐ

Giải Ba - Tư: 5.000.000 VNĐ

Giải Năm – Tám: 2.000.000 VNĐ

Giải Chín – Mười Sáu: 1.000.000 VNĐ

Điều 2: Cơ cấu giải thưởng vòng Knock Out

Các Cá nhân đạt hạng nhất và hạng nhì của các 04 bảng sau khi vượt qua vòng loại sẽ được thăng hạng lên Gunny Origin Vua Gà A.

Điều 3: Quy tắc nhận giải thưởng

1. Đối với Cá nhân tham gia thi đấu: Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để BTC tiến hành trao giải như: giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng, chi nhánh ngân hàng.

2. Đối với Đội tham gia thi đấu:

  • a) Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho đội trưởng.
  • b) Đội trưởng có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định tại điều 5 để BTC tiến hành trao giải.
  • c) Sau khi trao thưởng, đội trưởng có quyền quyết định về giải thưởng, BTC không can thiệp vào vấn đề này.