_

QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO CÁ NHÂN/ĐỘI THAM GIA GIẢI ĐẤU GUNNY ORIGIN VUA GÀ B

Điều 1: Hành vi gian lận 

Những hành động sau đây sẽ được tính là gian lận và buộc nhận mọi hình phạt do BTC quyết định.   

1. Hack 

Hack được định nghĩa là bất kỳ hành động chỉnh sửa nào gây ảnh hưởng tới trò chơi Gunny Origin được thực hiện bởi bất kỳ Cá nhân/Đội sử dụng để tác động vào lợi ích của các Cá nhân/Đội trong quá trình tham gia thi đấu.    

2. Lợi dụng kẽ hở trong trò chơi 

Được định nghĩa là cố tình lợi dụng bất kỳ một lỗi kĩ thuật nào của trò chơi để giành lợi thế hoặc tác động vào trò chơi.    

3. Thiết bị gian lận 

a) Sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc chương trình để gian lận ngoại trừ các chương trình được BTC cho phép quy định ở điều 10, khoản 1

b) Sử dụng phần mềm giả lập tham gia thi đấu. 

4. Cố tình thoát trò chơi 

Cố tình thoát khỏi trò chơi khi trận đấu đang diễn ra hoặc chuẩn bị diễn ra mà không được sự cho phép từ BTC.   

5. Thông đồng 

a) Các Cá nhân/Đội của hai bên cố tình thoả thuận với nhau dẫn đến kết quả được quyết định từ trước vì bất kỳ lý do gì được xem là hành vi thông đồng (cố tình thua, cố tình không thi đấu hết mình, …).  

b) Nhận tín hiệu, thiết bị điện tử hoặc các đồ dùng khác từ người chơi khác. 

6. Ngôn ngữ quá khích, hành vi quấy rối, lăng mạ 

a) Các Cá nhân/Đội không được sử dụng từ ngữ tục tĩu, lăng mạ, khinh thường, xúc phạm, đe doạ, tổn hại danh dự, mang tính chất vu oan hoặc công kích. 

b) Các Cá nhân/Đội của hai bên không được thực hiện bất kỳ hành động hay cử chỉ để kích động các Cá nhân/Đội khác thực hiện các hành vi trực tiếp gây ảnh hưởng tới các Cá nhân/Đội bên còn lại. Bao gồm nhưng không giới hạn lăng mạ, chế nhạo, phá đám hoặc chống đối… 

7. Gian lận, không trung thực 

Hành vi không trung thực trong trận đấu: các Cá nhân/Đội nhờ người khác thi đấu hộ. 

Điều 2: Quy tắc xử phạt 

Bất kỳ Cá nhân/Đội nào vi phạm những quy định do BTC đưa ra đều bắt buộc bị xử phạt theo quy định của BTC. 

a) Nếu các Cá nhân/Đội tham gia có bất kỳ vấn đề hoặc nghi ngờ nào về việc vi phạm của Cá nhân/Đội khác như thi đấu không đúng thành viên, sử dụng hack hoặc bất kỳ vi phạm nào theo điều 15. Cá nhân/Đội có trách nhiệm gửi thông tin & báo cáo với BTC trước tiên, BTC sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và đưa ra hình phạt với Cá nhân/Đội vi phạm.  

b) Tất cả các Cá nhân/Đội khi tham gia thi đấu, phải giao tiếp qua phần mềm giao tiếp được chỉ định bởi BTC. Toàn bộ cuộc hội thoại sẽ được BTC ghi âm để phục vụ cho cộng tác vận hành giải đấu. Không có trường hợp ngoại lệ cho việc từ chối vào phòng giao tiếp, ví dụ như: Thiết bị thi đấu cấu hình yếu, đường truyền mạng thi đấu yếu… hoặc bất kỳ lý do nào khác. Trận đấu chỉ được bắt đầu khi các Cá nhân/Đội đã vào phòng giao tiếp của đội đầy đủ (02 thành viên đội) theo quy định tại điều 10. Trong vòng 05 phút khi Cá nhân/Đội được mời phòng thi đấu mà Cá nhân/Đội chưa vào phòng giao tiếp theo chỉ định của BTC, Cá nhân/Đội sẽ bị xử thua do cản trở việc thi đấu. 

c) Tất cả các Cá nhân/Đội  phải cung cấp thông tin về thiết bị thi đấu. BTC sẽ kiểm tra thông tin qua hệ thống trước và sau trận đấu theo quy định tại điều 10. Bất kì trường hợp gian lận nào BTC sẽ hủy kết quả thi đấu và loại đội khỏi giải đấu ngay lập tức. 

d) Trong thời gian thi đấu, các Cá nhân/Đội  không được phép đổi tên nhân vật, chỉ được sử dụng tên nhân vật đã đăng ký với BTC. BTC xử thua đối với trường hợp thi đấu dù đúng ID + (Server)  nhưng sai khác tên nhân vật đã đăng ký theo quy định tại điều 7. 

e) Cá nhân/Đội phải vào phòng thi đấu và ở trạng thái sẵn sàng trong vòng 05 phút ở ván đấu tiếp theo kể từ khi BTC thông báo yêu cầu vào phòng. Nếu quá 05 phút Cá nhân/Đội sẽ bị xử thua ván đấu đó. 

f) Các Cá nhân/Đội đã xác nhận tham gia thi đấu nhưng cố tình không hoàn thành giải đấu (không tham gia/ bỏ giữa chừng) bị cấm thi đấu 6 tháng khỏi tất cả giải đấu thuộc hệ thống giải của trò chơi Gunny Origin và xử thua trong giải đấu.