_

THỂ THỨC GIẢI ĐẤU GUNNY ORIGIN VUA GÀ B

Điều 1: Mô hình giải đấu 

1. Giải đấu được tổ chức trong 5 tuần bao gồm: 3 tuần vòng loại, 1 tuần vòng bán kết – tứ kết và 1 tuần chung kết.  

2. Bao gồm 2 thể thức thi đấu: 1vs1 và 2vs2.  

3. Chọn ra 08 Cá nhân/Đội tham gia giải đấu Gunny Origin Vua Gà A. 

Điều 2: Tài khoản thi đấu 

1.Các tài khoản của Cá nhân/Đội tham gia giải đấu sẽ BTC cấp quyền vào server đấu trường (server 9990) hoặc được BTC cung cấp tài khoản thi đấu nếu Cá nhân/Đội cung cấp đủ thông tin chứng minh tài khoản của Cá nhân/Đội không vào được server đấu trường (9990). 

2. Trong suốt quá trình tham gia giải đấu, Cá nhân/Đội chỉ được sử dụng duy nhất một tài khoản đã đăng ký với BTC để phục vụ quá trình thi đấu (Kể từ khi BTC tiếp nhận thông tin đăng ký). 

3. Các Cá nhân/Đội chỉ được phép sử dụng các vật phẩm được BTC cung cấp, được phép thay đổi trang bị trước trận đấu.  

4. Không tự ý nâng cấp hoặc sử dụng các vật phẩm khác.  

5. Server sử dụng để thi đấu là server riêng của giải đấu.  

6. Mỗi Cá nhân chỉ được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi đấu. Trường hợp phát hiện Cá nhân sử dụng 02 tài khoản tham gia thi đấu, BTC có quyền lập tức loại Cá nhân/ Đội đó ra khỏi giải đấu. 

Điều 3: Lịch trình giải đấu. 

1. Vòng bảng 03 tuần, bao gồm:  

a) Tuần 1: 30-31/07/2022 

b) Tuần 2: 06-07/08/2022 

c) Tuần 3: 13-14/08/2022 

2. Vòng Knock-out 02 tuần, bao gồm: 

a) Tuần 4: Bán kết: 20-21/08/2022 

b) Tuần 5: Chung kết: 27-28/08/2022 

Điều 4: Chi tiết thể thức 

1. Thể thức 1vs1 được tổ chức vào ngày thứ Bảy của các tuần thi đấu.  

2. Thể thức 2vs2 được tổ chức vào ngày Chủ nhật của các tuần thi đấu.  

3. Tất cả các trận đấu ở hai thể thức 1vs1 và 2vs2 đều được livestream. 

Điều 5: Đối với thể thức 1vs1 

1. Vòng bảng: Diễn ra trong 03 tuần 

a) 16 Cá nhân bốc thăm chia thành 04 bảng, mỗi bảng có 04 Cá nhân trong đó có 01 Cá nhân là Cá nhân vô địch các tuần thi đấu trong khuôn khổ Vua Gà C. 

b) Vòng bảng thi đấu xoay vòng tính điểm thể thức BO1 (bản đồ do BTC chọn), cứ mỗi trận thắng, các Cá nhân được tính 01 điểm, các Cá nhân thua được tính 00 điểm. 

c) Mỗi tuần, mỗi bảng thi đấu 02 cặp trận riêng biệt, 01 cặp trận thi đấu 01 trận đấu trong ngày. 

d) Sau 03 tuần thi đấu, căn cứ vào kết quả thi đấu, BTC sẽ chọn ra các Cá nhân có số điểm cao nhất ở mỗi bảng đấu để đi tiếp vào bán kết 

2. Vòng Bán Kết 

a) nhất bảng A gặp nhất bảng B. Loại trực tiếp, thi đấu dưới thể thức BO5 (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Cá nhân thua chọn). 

b) nhất bảng C gặp nhất bảng D. Loại trực tiếp, thi đấu dưới thể thức BO5 (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Cá nhân thua chọn). 

3. Vòng Chung kết 

a) 02 Cá nhân thắng bán kết thi đấu dưới thể thức BO5 tranh nhất – nhì  (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Cá nhân thua chọn). 

b) 02 Cá nhân thua bán kết sẽ đồng hạng ba. 

Điều 6: Đối với thể thức 2 vs 2  

1. Vòng bảng: Diễn ra trong 03 tuần 

a) 16 Đội bốc thăm chia thành 04 bảng, mỗi bảng có 04 Đội trong đó có 01 Đội là Đội vô địch các tuần thi đấu trong khuôn khổ Vua Gà C. 

b) Vòng bảng thi đấu xoay vòng tính điểm thể thức BO1 (bản đồ do BTC chọn), cứ mỗi trận thắng, các Đội được tính 01 điểm, các Đội thua được tính 00 điểm.  

c) Mỗi tuần, mỗi bảng thi đấu 02 cặp trận riêng biệt, 01 cặp trận thi đấu 01 trận đấu trong ngày. 

d) Sau 03 tuần thi đấu, căn cứ vào kết quả thi đấu, BTC sẽ chọn ra các đội có số điểm cao nhất ở mỗi bảng đấu để đi tiếp vào vòng Bán kết. 

2. Vòng Bán Kết. 

a) nhất bảng A gặp nhất bảng B. Loại trực tiếp, thi đấu dưới thể thức BO5 (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Đội thua chọn). 

b) nhất bảng C gặp nhất bảng D. Loại trực tiếp, thi đấu dưới thể thức BO5 (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Đội thua chọn). 

3. Vòng Chung kết 

a) 02 Đội thắng bán kết thi đấu dưới thể thức BO5 tranh nhất – nhì  (trận thứ nhất, bản đồ do BTC chọn, các trận sau bản đồ do Đội thua chọn). 

b) 02 Đội thua bán kết sẽ đồng hạng ba. 

Điều 7: Những trường hợp có thể xảy ra trong bảng đấu 

Trong trường hợp có hơn hai (02) Cá nhân hoặc đội tuyển bằng điểm nhau thì sẽ có những trường hợp sau 

1. Trường hợp 1: 04 Cá nhân hoặc 04 Đội có điểm số bằng nhau. 

BTC bốc thăm ngẫu nhiên hai (02) cặp trận và thi đấu BO1 loại trực tiếp (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn), 02 Cá nhân/Đội thắng thi đấu tiếp BO1 (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn) để chọn ra Cá nhân/Đội nhất bảng và Cá nhân/Đội nhì bảng. 

2. Trường hợp 2: Cá nhân/Đội thứ 01 và Cá nhân/Đội thứ 02 hoặc Cá nhân/Đội thứ 02 và Cá nhân/Đội thứ 03 bằng điểm nhau, 02 Cá nhân/Đội thi đấu BO1 (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn). 

2.1. Trường hợp 2.1: Cá nhân/Đội thứ 01 và team thứ 02 bằng điểm: BO1 (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn), Cá nhân/Đội thắng trở thành Cá nhân/Đội nhất bảng, Cá nhân/Đội thua trở thành Cá nhân/Đội nhì bảng. 

2.2. Trường hợp 2.2: Cá nhân/Đội thứ 02 và Cá nhân/Đội thứ 03 bằng điểm: BO1 (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn), Cá nhân/Đội thắng trở thành Cá nhân/Đội nhì bảng, Cá nhân/Đội thua bị loại. 

3. Trường hợp 3: Có 01 Cá nhân/Đội bị loại và 03 Cá nhân/Đội còn lại bằng điểm nhau, đánh xoay vòng thi đấu BO1 tính điểm để chọn ra 02 Cá nhân/Đội có điểm cao nhất để đi tiếp vào vòng trong (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn). 

3.1. Trường hợp 3.1: Cá nhân/Đội tỉ số 2-0 trở thành Cá nhân/Đội nhất bảng, Cá nhân/Đội tỉ số 1-1 sẽ trở thành Cá nhân/Đội nhì bảng. 

3.2. Trường hợp 3.2: 03 Cá nhân/Đội bằng tỉ số 1-1. Cá nhân/Đội tiếp tục thi đấu xoay vòng cho tới khi tìm ra Cá nhân/Đội nhất và Cá nhân/Đội nhì bảng. 

4. Trường hợp 4: Đã có 01 Cá nhân/Đội nhất bảng và 03 Cá nhân/Đội còn lại bằng điểm nhau, đánh xoay vòng thi đấu BO1 tính điểm để chọn ra 01 Cá nhân/Đội có điểm cao nhất để đi tiếp vào vòng trong (bản đồ ngẫu nhiên do BTC chọn). 

4.1. Trường hợp 4.1: Cá nhân/Đội có tỉ số 2-0 trở thành Cá nhân/Đội nhì bảng, 02 Cá nhân/Đội còn lại bị loại. 

4.2. Trường hợp 4.2: 03 Cá nhân/Đội bằng tỉ số 1-1. Cá nhân/Đội tiếp tục thi đấu xoay vòng cho tới khi tìm ra Cá nhân/Đội nhì bảng. 

Điều 8: Tham gia giải đấu Gunny Origin Vua Gà A 

Các Cá nhân/Đội đạt hạng nhất và hạng nhì của 04 bảng sau khi vượt qua vòng loại sẽ được thăng hạng lên Gunny Origin Vua Gà A.