_

THỂ LỆ GIẢI ĐẤU  GUNNY ORIGIN VUA GÀ B 

Điều 1: Trang thiết bị của Cá nhân/Đội tham gia thi đấu 

1. Trang thiết bị thi đấu:

Được định nghĩa: Là những thiết bị để phục vụ cho quá trình tham gia thi đấu của Cá nhân. Trang thiết bị thi đấu bao gồm 2 phần như sau: 

1.1. Thiết bị dùng để thi đấu  

a) Là những thiết bị cảm ứng dùng để tham gia vào trận đấu tại server thi đấu và quay màn hình game thi đấu do Cá nhân tự chuẩn bị. Tất cả các trang thiết bị cảm ứng có gắn thêm các phụ kiện như bàn phím, chuột đều được coi là không hợp lệ. 

b) Các trang thiết bị dùng để thi đấu được coi là hợp lệ bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng. 

c) Nghiêm cấm sử dụng tool hoặc giả lập để tham gia thi đấu. 

1.2. Thiết bị ghi hình 

a) Là thiết bị phục vụ cho quá trình livestream mặt và thao tác tay tại Discord trong quá trình tham gia thi đấu.  

b) Các thiết bị này bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, PC có camera. 

2. Các loại hình mạng:

Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu tự trang bị các loại hình mạng để đảm bảo đường truyền thi đấu tốt nhất. Trong đó có thể sử dụng một trong hai hình thức sau:  

a) Mạng có dây (Ethernet).  

b) Mạng không dây: Wifi, 4G, 5G, …   

3. Sử dụng các chương trình khác: 

a) Trong thời gian thi đấu, các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu không sử dụng bất kỳ phần mềm nào mang tính chất can thiệp vào lợi thế thi đấu.  

b) Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu bắt buộc sử dụng phần mềm giao tiếp bằng Discord và Zalo theo quy định của BTC. 

4. Trách nhiệm của BTC đối với thiết bị thi đấu: 
  1. BTC không chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thiết bị thi đấu cho Cá nhân/Đội.  

b) BTC có quyền kiểm tra thiết bị của Cá nhân/Đội tham gia thi đấu bất kỳ lúc nào để phục vụ cho tính minh bạch, công bằng của giải đấu.  

c) BTC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự cố về thiết bị khi tham gia thi đấu. Bao gồm sự cố về thiết bị dùng để thi đấu, thiết bị ghi hình như là đơ thiết bị, thiết bị lag, thiết bị sập nguồn, và các sự cố liên quan đến đường truyền như mất mạng, rớt mạng, mạng yếu…Cá nhân/Đội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.  

Điều 2: Địa điểm, khu vực thi đấu 

1. Địa điểm thi đấu: 

a) Cá nhân/Đội linh hoạt chọn địa điểm thi đấu phù hợp. 

b) Cá nhân/Đội sẽ thi đấu tại server 9990 – Server đấu trường.  

2. Khu vực thi đấu: 

Các Cá nhân/Đội linh hoạt chọn khu vực thi đấu phù hợp. 

3. Trách nhiệm của BTC đối với khu vực thi đấu: 

BTC sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tác động bên ngoài nào ảnh hưởng tới địa điểm, khu vực thi đấu do Cá nhân/Đội lựa chọn.

4. Khiếu nại: 

a) Các vấn đề liên quan đến việc khiếu kiện giải đấu, các bạn vui lòng gởi thông tin về fanpage https://www.facebook.com/GunnyOrigin hoặc liên lạc qua hotline 1900 561 558
b) Trong quá trình diễn ra giải đấu, BTC có thể thay đổi và bổ sung một số quy định & điều luật giải đấu nhằm đảm bảo tính công bằng cho giải đấu.
c) Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.