_

TIẾN TRÌNH THI ĐẤU

Điều 1: Trước quá trình thi đấu 

1. Thay đổi về lịch thi đấu: 

a) Lịch thi đấu được BTC thông báo cụ thể trong Kế hoạch tổ chức giải đấu/Bài công bố giải đấu và được ban hành theo quyết định riêng của BTC.   

b) BTC có toàn quyền sắp xếp lại thời gian thi đấu hoặc dời ngày thi đấu tùy vào từng trường hợp cụ thể theo quyết định riêng của BTC.   

c) Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về lịch thi đấu, BTC sẽ thông báo cho các Cá nhân/Đội tham gia trong thời gian sớm nhất có thể.   

2. Thời gian điểm danh và xác nhận thi đấu:

a) BTC xác nhận thi đấu và điểm danh bằng hình thức gọi tên trong Zalo và thông báo vào đàm thoại tại Discord trước 30 phút thi đấu. 

b) Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu phải có mặt và sẵn sàng tại sảnh chờ của phòng thi đấu trong game trước 15 phút thi đấu do BTC đề ra để thực hiện xác nhận điểm danh và chuẩn bị thi đấu. 

c) Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu được coi là xác nhận và điểm danh đúng giờ sau khi có sự xác nhận của BTC.   

d) Các Cá nhân/Đội phải chuẩn bị đầy đủ 02 (hai) thiết bị tham gia thi đấu theo yêu cầu của BTC tại điều 10, khoản 1.1 (thiết bị thi đấu) và khoản 1.2 (thiết bị ghi hình), trước thời gian điểm danh và xác nhận thi đấu. 

3. Thời gian chuẩn bị vào trận đấu: 
3.1. Thời gian chuẩn bị 

a) Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu phải có mặt trước 30 phút so với thời gian bắt đầu ngày thi đấu để điểm danh trong Zalo. Nếu quá thời gian này mà Cá nhân/Đội vẫn chưa chuẩn bị xong, Cá nhân/Đội phải chấp nhận thi đấu với điều kiện đã chuẩn bị mà không được phép có bất kỳ yêu cầu nào. 

b) Sau khi điểm danh thi đấu trong Zalo, các Cá nhân/Đội có 15 phút để chuẩn bị trang thiết bị thi đấu và có mặt tại phòng đàm thoại tại Discord của BTC. 

c) Sau 15 phút chuẩn bị trang thiết bị thi đấu, Cá nhân/Đội có 10 phút tại sảnh chờ của phòng thi đấu để chuẩn bị trang bị thi đấu trong game. 

d) Sau 10 phút chuẩn bị trang bị thi đấu, các Cá nhân/Đội thi đấu bấm chuẩn bị đồng thời không được thay đổi bất kỳ trang bị thi đấu nào trong game và chuẩn bị tư thế sẵn sàng vào trận theo hiệu lệnh của BTC. 

e) Trọng tài cung cấp số phòng để Cá nhân/Đội tham gia vào phòng chờ thi đấu trong game và đảm bảo rằng tất cả các Cá nhân đều ở trong Đội chính xác của mình. Khi mỗi Cá nhân xác nhận rằng họ đã sẵn sàng, Cá nhân/Đội đợi hiệu lệnh của trọng tài để bắt đầu thi đấu. 

3.2. Chất lượng thiết bị thi đấu 

a) Các Cá nhân/Đội có thể kết nối bộ sạc trong trường hợp dung lượng pin không thể đáp ứng để thi đấu.  

b) Các Cá nhân/Đội có thể thay đổi những thiết lập cấu hình trong trận đấu. 

c) Các Cá nhân/Đội phải đảm bảo đường truyền thiết bị livestream không bị gián đoạn và quay được toàn bộ người thi đấu và màn hình thi đấu. 

4. Thời gian bắt đầu trận đấu: 

a) Các Cá nhân/Đội tham gia thi đấu có trách nhiệm phải giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh (các thành viên trong đội, kỹ thuật, mạng,…) trong thời gian chuẩn bị để trận đấu có thể bắt đầu đúng giờ quy định. 

b) BTC sẽ xem xét tuỳ vào từng trường hợp cụ thể như thay đổi trang bị,… để đưa ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận. 

c) BTC hoàn toàn có quyền quyết định xử phạt đối với sự chậm trễ này. 

Điều 2: Trong quá trình thi đấu 

1. Đấu lại trận đấu: 

Trận đấu sẽ được đấu lại và giữ nguyên bản đồ, trang bị Cá nhân/Đội đã chọn ở trận đấu trước đó trong các trường hợp sau đây: 

a) Sự cố liên quan đến máy chủ và/hoặc mất kết nối toàn bộ server thi đấu. 

b) Các Cá nhân/Đội không đưa ra được video quay màn hình các trận đấu vừa diễn ra. 

c) Khi có yêu cầu đấu lại từ BTC. 

2. Khiếu nại: 

Các Cá nhân/Đội có quyền khiếu nại trong khoảng thời gian 02 phút sau khi trận đấu kết thúc bằng cách liên hệ, nhắn tin cho bất kỳ trọng tài nào đang vận hành giải đấu. Các Cá nhân/Đội phải gửi video cho BTC kiểm tra khi có yêu cầu, nếu Cá nhân/Đội không có video quay lại thì kết quả trận đấu bị hủy bỏ và thi đấu lại. 

3. Sự cố phát sinh: 

3.1. Sự cố phát sinh trong quá trình thi đấu được chia ra làm 2 nguyên nhân như sau: 

a) Nguyên nhân chủ quan bao gồm các trường hợp như: Các Cá nhân/Đội bị mất kết nối với trận đấu do hành động của các Cá nhân/Đội (thoát khỏi trò chơi, mạng lag, rớt mạng,…), thiết bị thi đấu của Cá nhân/Đội bị nóng, đơ máy. Đối với các nguyên nhân đã kể trên, BTC không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào. 

b) Nguyên nhân khách quan như mất kết nối toàn bộ server thi đấu, trận đấu sẽ được đấu lại theo điều 13, khoản 1. 

c) Nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, động đất, ngập lụt,… 

3.2. Nếu xảy ra sự cố phát sinh (nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan,nguyên nhân bất khả kháng), BTC sẽ có toàn quyền quyết định phương án xử lý phù hợp với Cá nhân/Đội.  

4. Các quy định khác: 

a) Các Cá nhân/Đội không được chat trong quá trình diễn ra trận đấu. 

b) Các Cá nhân/Đội phải quay màn hình tham gia thi đấu và gửi hình ảnh thắng trận cho BTC sau mỗi trận đấu kết thúc. Trường hợp BTC yêu cầu gửi video xác minh, Cá nhân/Đội không cung cấp được sẽ bị hủy kết quả trận đấu và tiến hành thi đấu lại theo điều 13, khoản 1. 

c) Đảm bảo livestream trong Discord của các Cá nhân/Đội phải được mở xuyên suốt quá trình diễn ra giải đấu. 

d) Trong quá trình thi đấu nếu có sự cố phát sinh do không thể kết nối đến hình ảnh kiểm soát (Discord), Cá nhân phải chịu trách nhiệm kết nối lại trong thời gian tối đa là 3 phút (kể từ khi xảy ra sự cố). Nếu sau 3 phút không thể kết nối lại thì sẽ bị xử thua ván đấu đó.  

e) Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

Điều 3: Sau quá trình thi đấu 
1. Xác nhận và ghi nhận kết quả trận đấu: 

Trận đấu sẽ được BTC công nhận dựa trên các yếu tố sau:  

a) Hình ảnh mà các Cá nhân/Đội giành chiến thắng cung cấp. 

b) Video quay màn hình mà các Cá nhân/Đội giành chiến thắng cung cấp. 

c) Hình ảnh trên livestream (nếu có). 

2. Nghĩa vụ sau trận đấu: 

a) Các Cá nhân/Đội phải cung cấp đầy đủ hình ảnh chiến thắng và video quay màn hình theo quy định ở điều 14, khoản 1. 

b) Tuân thủ theo sự điều phối (thời gian thi đấu, thời gian có mặt cho trận tiếp theo, phòng/kênh Discord) của BTC. 

c) Các Cá nhân/Đội sẽ được BTC thông báo về mọi nghĩa vụ cần thiết sau trận đấu. 

d) Các Cá nhân/Đội bắt buộc phải tuân thủ theo những nghĩa vụ mà BTC đưa ra.